ZESPÓŁ BUDYNKÓW Akademii Muzycznej – KONKURS SARP NR 018/R/2022

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie przy rekomendacji Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza ograniczony, dwuetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie wraz z przyległym terenem, zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Skrzatów 4.

Sąd konkursowy

arch. Marek Dunikowski, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, Sędzia Przewodniczący

arch. Marcin Pawłowski, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, Sędzia Referent

arch. Piotr Śmierzewski, Sędzia konkursowy SARP Oddział Koszalin

prof. dr hab. Stanisław Krawczyński, Sędzia konkursowy, Akademia Muzyczna w Krakowie

dr hab. Wiesław Suruło, Sędzia konkursowy, Akademia Muzyczna w Krakowie

arch. Adam Bielański, Sędzia konkursowy z ramienia Akademii Muzycznej w Krakowie

Artur Wolanin, Sędzia konkursowy, Kanclerz Akademii Muzycznej w Krakowie

Asystent sędziego referenta:

arch. Anna Pawłowska, SARP Oddział Kraków

Sekretariat konkursu:

arch. kraj. Marek Szeniawski, SARP Oddział Warszawa, Sekretarz organizacyjny Konkursu

arch. Maria Gratkowska, SARP Oddział Kraków, Sekretarz pomocniczy Konkursu

Harmonogram konkursu:

Przekazanie ogłoszenia o Konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 29.03.2022

Termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w Konkursie – 05.04.2022

Termin publikacji wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w Konkursie – 12.04.2022

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – 20.04.2022 do godz. 13.00

Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszeń do złożenia opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu – 04.05.2022

Termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących opracowania i składania opracowań studialnych przez uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie i zaproszonych do złożenia opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu – 11.05.2022

Termin publikacji odpowiedzi na pytania do Regulaminu Konkursu dotyczących opracowania i składania opracowań studialnych złożonych przez uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie i zaproszonych do złożenia opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu – 18.05.2022  

Termin złożenia opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu – 30.06.2022  

Rozstrzygnięcie Etapu 1 Konkursu oraz przesłanie zaproszeń do składania prac konkursowych w Etapie 2 Konkursu – 14.07.2022

Termin składania zapytań o wyjaśnienie zapisów Regulaminu Konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych przez uczestników zaproszonych do złożenia prac w 2 Etapie Konkursu -21.07.2022

Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zapisów Regulaminu Konkursu w zakresie opracowania i składania prac konkursowych złożonych przez uczestników zaproszonych do składania prac w 2 Etapie Konkursu – 28.07.2022

Termin złożenia prac konkursowych w Etapie 2 Konkursu – 20.09.2022

Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej – do 30.09.2022

Przekazanie ogłoszenia o wynikach Konkursu Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich oraz publikacja wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora – do 04.10.2022

Wypłata nagród do 04.10.2022 16 Zaproszenie autora (autorów) pracy konkursowej uznanej przez Sąd konkursowy za najlepszą do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki – do 04.10.2022

Odbiór opracowań studialnych przez uczestników Konkursu, którzy nie otrzymali nagrody/wyróżnienia/wyróżnienia honorowego – termin zostanie ustalony w dniu rozstrzygnięci konkursu

Pula nagród (kwoty brutto) – 270 000,00 PLN

I nagroda 60 000,00 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji

II nagroda 40 000,00 PLN

III nagroda 20 000,00 PLN

Nagrody dla uczestników etapu 2 – dodatkowo 30 000,00 PLN

Komunikacja

platforma konkursowa: https://epk.sarp.pl


Załączniki

Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu
Sprostowanie Treści Regulaminu
Załączniki merytoryczne
Załączniki formalne
Odpowiedzi na pytania – 06.04.2022
Odpowiedzi na pytania – 13.04.2022
Odpowiedzi na pytania – 15.04.2022
Odpowiedzi na pytania – 09.05.2022
Odpowiedzi na pytania – 11.05.2022
Odpowiedzi na pytania – 20.05.2022
Odpowiedzi na pytania – 01.06.2022
Odpowiedzi na pytania – 03.06.2022
Odpowiedzi na pytania – 06.06.2022
Odpowiedzi na pytania – 13.06.2022
Odpowiedzi na pytania – 20.06.2022
M03-AM Google Maps
Odpowiedzi na pytania – 22.06.2022
Odpowiedzi na pytania – 26.06.2022
Dodatkowe oświadczenie
F06 Uzupełnienie – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Ogłoszenie – 28.06.2022
Protokół Etap I
Wyniki I etapu konkursu
Odpowiedzi na pytania etap II (1)
Odpowiedzi na pytania etap II (2)
Odpowiedzi na pytania etap II (3)
Fot.1
Fot.2
Fot.3
Fot.4
Fot.5
Fot.6
Zawiadomienie o wynikach konkursu