Władze Oddziału (2019-2024)

Zarząd Oddziału

p.o. Prezesa Oddziału: kol. Magdalena Buczyńska-Zapała

Wiceprezes Oddziału ds. wewnętrznych: kol. Marcin Włodarczyk

Wiceprezes Oddziału ds. twórczości: kol. Marcin Brataniec

Wiceprezes Oddziału ds. współpracy z partnerami: kol. Zbigniew Śnieżek

Skarbnik Oddziału: kol. Benita Strzałka-Paleczny

Sekretarz Oddziału: kol. Justyna Kolarz

 

Członkowie Zarządu Oddziału:

kol. Marcin Buczek-Palczyński
kol. Sylwia Gąsienica-Kleryk-Strynka
kol. Maria Gratkowska-Kot
kol. Marek Kaszyński (Prezes Oddziału do 25 kwietnia 2023)
kol. Jacek Kłak
kol. Krystyna Łyczakowska
kol. Mateusz Smoter
kol. Marta A. Urbańska

Komisja Rewizyjna Oddziału

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału: kol. Stanisław Nesterski

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału: kol. Jan Wrana

Sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału: kol. Wacław Seruga

Sąd Koleżeński Oddziału

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału: kol. Witold Zieliński

Zastępca Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Oddziału: kol. Michał Szymanowski

Sekretarz Sądu Koleżeńskiego Oddziału: kol. Piotr Chuchacz

 

Członkowie Sądu Koleżeńskiego Oddziału:

kol. Marcin Charciarek
kol. Małgorzata Włodarczyk

Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału

Przewodniczący Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału: kol. Marcin Brataniec

Zastępca Przewodniczącego Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału: kol. Piotr Lewicki

Sekretarz Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału: kol. Rafał Zawisza

 

Członkowie Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału:

kol. Janusz Barnaś
kol. Krzysztof Bojanowski
kol. Marcin Charciarek
kol. Jacek Czech
kol. Marek Dunikowski
kol. Jacek Ewý
kol. Witold Gilewicz
kol. Krzysztof Ingarden
kol. Artur Jasiński
kol. Marek Kaszyński
kol. Marek Kozień
kol. Katarzyna Kozień-Kornecka
kol. Magdalena Kozień-Woźniak
kol. Tomasz Kozłowski
kol. Jarosław Kutniowski
kol. Robert Kuzianik
kol. Krzysztof Leśnodorski
kol. Kazimierz Łatak
kol. Krystyna Łyczakowska
kol. Marcin Pawłowski
kol. Michał Szymanowski
kol. Paweł Wieczorek
kol. Marcin Włodarczyk
kol. Piotr Wróbel

Delegaci Oddziału na Walny Zjazd Delegatów SARP

kol. Marcin Brataniec
kol. Magdalena Buczyńska-Zapała
kol. Anna Franta
kol. Sylwia Gąsienica-Kleryk-Strynka
kol. Marek Kaszyński
kol. Justyna Kolarz
kol. Bohdan Lisowski
kol. Krystyna Łyczakowska
kol. Maciej Skaza
kol. Benita Strzałka-Paleczny
kol. Mariusz Twardowski
kol. Marta A. Urbańska
kol. Paweł Wieczorek
kol. Małgorzata Włodarczyk
kol. Rafał Zawisza