kreatura.zine

Kreatura nie jest klasyczną formą zine’a. To spontaniczne przedsięwzięcie, zainicjowane przez studentów i świeżo upieczonych absolwentów, mające na celu zebranie młodych, kreatywnych osób z Polski i świata, oraz udostępnienie im przestrzeni do wypowiedzi. Podejmowane tematy, często postrzegane na skrajnie różne sposoby, są pretekstem do badania i poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania. Nie wymagamy natychmiastowych odpowiedzi, ugruntowanych przekonań czy osobistych manifestów. Kreatura jest platformą, której używamy jako formy samokształcenia, jest miejscem popełniania błędów i zdobywania nowych umiejętności, których nie rozwinęliśmy podczas studiów na uniwersytetach. Jest wyjściem poza klasyczny schemat edukacji, miejscem konfrontacji pomysłów i przekonań z krytyką. Jesteśmy dalecy od wydawania osądów, prezentujemy swoje obecne zdanie i poglądy, które być może w przyszłości, wraz z rozwojem i zdobywaniem wiedzy, zmienią się. Przede wszystkim staramy się podejmować tematy, które nie są wyczerpane. Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi, którzy podzielają naszą ideę samokształcenia poprzez działanie (a czasem poprzez popełnianie błędów).

Treści publikowane będą w postaci regularnych wydań kwartalnych w formie elektronicznej.

Przedsięwzięciu patronuje Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków. Stowarzyszenie czynnie pomaga w realizacji projektu, zapewniając między innymi edycję językową oraz konsultacje tekstów.

Zine współpracuje z kołem studenckim KREATURA, założonym w 2013 roku w Krakowie.

 

Przejdź do strony „kreatura.zine”