"Inkaso" SARP

Wszystkich Kolegów architektów – nie prowadzących własnej działalności gospodarczej – zapraszamy do korzystania z tzw. „Inkaso”.

Architekt korzystający z tej formy rozliczeń zawiera umowę z inwestorem na wykonanie prac projektowych w imieniu i na rzecz SARP Kraków. Umowę tę rejestruje następnie w biurze SARP.

Nasza pomoc polega na tym, iż wystawiamy fakturę VAT dla inwestora, który wpłaca honorarium na konto Stowarzyszenia. Rozliczamy się z architektem wypłacając mu wynagrodzenie, regulujemy za niego podatek do urzędu skarbowego oraz wystawiamy PIT roczny. Dzięki temu projektant nie musi zajmować się uciążliwą stroną księgową przedsięwzięcia ani prowadzić samodzielnej działalności gospodarczej.

Za czynności te  pobieramy składkę na cele statutowe Stowarzyszenia, w niezmienionej od lat wysokości 10% od kwoty powstałej po odliczeniu VAT-u, kosztów uzyskania przychodu oraz podatku od osób fizycznych. Szczegółowych informacji udziela nasze biuro.