Szlakami dziedzictwa

Inicjatorem cyklu jest Komitet Architektury Modernistycznej Oddziału SARP Kraków, którego pracom przewodniczy kol. Małgorzata Włodarczyk, od 2010 roku. Efekty tej działalności uwidocznione są w postaci wydawnictw, które tworzą serię monografii popularnonaukowych poświęconych powojennej architekturze Krakowa. Celem tych pozycji wydawniczych było zarchiwizowanie tej architektury w formie z jednej strony „encyklopedycznej”, a z drugiej w formie mogącej służyć za przewodnik po krakowskiej architekturze. Każdy z 7 tomów poprzedzony jest wstępem zawierającym historyczne informacje architektoniczno-urbanistyczne i stanowi zamkniętą całość będącą uzupełnieniem cyklu powiązanych tematycznie publikacji Architektura w Krakowie po II wojnie światowej. Dziedzictwo kulturowe z czasów PRL-u”. Wszystkie tomy monograficzne mają za zadanie w sposób syntetyczny i popularnonaukowy umożliwić poznanie współczesnego dziedzictwa architektonicznego 2 połowy XX wieku. Dzięki przyjętemu formatowi wydawniczemu oraz sposobowi prezentacji poszczególnych obiektów, książki te z łatwością posłużyć mogą za kieszonkowe przewodniki po architekturze powojennego modernizmu, wzbogacając możliwości turystycznego poznania Krakowa, nie ograniczając tego poznania tylko do „starożytniczych” zabytków na tradycyjnych trasach. Obiekty prezentowane w przedmiotowych tomach złożyły się na tzw. „Listę obiektów SARP”, która została przekazana do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Lista ta była prezentowana na II Kongresie Konserwatorów.

 

Na cykl ten składają się tomy:

1/         Architektura postmodernistyczna Krakowa. Lista obiektów architektonicznych SARP Oddział Kraków, Seria: „Szlakami dziedzictwa”, redakcja-tekst: Małgorzata Włodarczyk, zdjęcia i kwerenda: Marcin Włodarczyk, SARP Oddział Kraków, Kraków 2016/2017 (wydanie papierowe – w druku; wydanie elektroniczne dostępne na stronie internetowej) stron 120; ISBN 978-83-65398-04-8.

2/         Na obrzeżach Starego Krakowa. Dębniki, Grzegórzki, Krowodrza lat 1945-1990. Lista obiektów architektonicznych SARP Oddział Kraków, Seria: „Szlakami dziedzictwa”, redakcja-tekst: Małgorzata Włodarczyk, zdjęcia i kwerenda: Marcin Włodarczyk, SARP Oddział Kraków, Kraków 2015, stron 107; ISBN 978-83-65398-00-0.

3/         Kościoły i obiekty sakralne w Krakowie lat 1945-1990. Lista obiektów architektonicznych SARP Oddział Kraków, redakcja-tekst: Małgorzata Włodarczyk, Seria: „Szlakami dziedzictwa”; zdjęcia i kwerenda: Marcin Włodarczyk, SARP Oddział Kraków, Kraków 2015, stron 112; ISBN 978-83-931406-7-1.

4/         Osiedla PRL-u w Krakowie. Lata 1945-1990, Lista obiektów architektonicznych SARP Oddział Kraków, Seria: „Szlakami dziedzictwa”, redakcja-tekst: Małgorzata Włodarczyk, zdjęcia i kwerenda: Marcin Włodarczyk, SARP Oddział Kraków, Kraków 2014, stron 118; ISBN 978-83-931406-9-5.

5/         Kazimierz i Podgórze. Dwa miasta Krakowa lat 1945-1990, Lista obiektów architektonicznych SARP Oddział Kraków, Seria: „Szlakami dziedzictwa”, redakcja-tekst: Małgorzata Włodarczyk, zdjęcia i kwerenda: Marcin Włodarczyk, SARP Oddział Kraków, Kraków 2014, stron 75; ISBN 978-83-931406-2-6.

6/        Architektura lat 1949-1970 w Nowej Hucie. Lista obiektów architektonicznych SARP Oddział Kraków, Seria: „Szlakami dziedzictwa”, redakcja-tekst: Małgorzata Włodarczyk, Zdjęcia: Marcin Włodarczyk, SARP Oddział Kraków, Kraków 2013, stron 89. ISBN 978-83-931406-1-9.

7/         Architektura krakowska lat 1956-2000, Wybrane przykłady. Lista obiektów architektonicznych SARP Oddział Kraków, Seria: „Szlakami dziedzictwa”, redakcja-tekst-zdjęcia: Małgorzata Włodarczyk, SARP Oddział Kraków, Kraków 2013, stron 109. ISBN 978-83-931406-8-8.

 

Szlakami dziedzictwa: dwa miasta Krakowa: modernizm lat 1945–1990 w dzielnicach Kazimierz i Podgórze

Szlakami dziedzictwa: architektura Nowej Huty lat 1949–1970

Szlakami dziedzictwa: krakowskie osiedla modernizmu lat 1945–1990