Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego

 

Stypendium przeznacza się na umożliwienie doskonalenia umiejętności i zdolności twórczych, a także podjęcie dodatkowej edukacji. Skierowane jest do studentów Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukoń­czyli studia I stopnia i rozpoczynają studia magisterskie (studia II stopnia). Ubiegając się o Stypendium należy złożyć:

  • wniosek o przyznanie Stypendium (dostępny w siedzibie organizacji, to jest w Kra­kowie, pl. Szczepański 6 oraz na stronie www.stypendium.sarp.krakow.pl)
  • poświadczenie odpowiedniej jednostki administracyjnej WA o wpisie na II stopień studiów,
  • portfolio w formacie A3 w układzie poziomym, liczące maksymalnie 30 stron,
  • płytę CD lub nośnik danych USB z wersją elektroniczną portfolio.

Dokumenty te należy składać w siedzibie SARP w godzinach pracy biura, bądź przesłać listem poleconym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2024 roku, do godz. 14.00.  Zapraszamy!

Relacja z pobytu na Biennale Architektury w Wenecji w 2023 roku, przygotowana przez panią Julię Kuźmicką:

http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2024/02/Kuźmicka-Julia-filmik-Wenecja.mov


14. edycja – 2024

Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego przyznawane jest szczególnie uzdolnionym studentom Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli pomyślnie III rok studiów, uzyskali licencjat oraz rozpoczynają studia magisterskie (studia II stopnia).

przejdź na stronę

Zapraszamy do wsparcia Stypendium! Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków 31-011 Kraków, Plac Szczepański 6 Alior Bank, nr konta: 88 2490 0005 0000 4530 6261 9176 Patroni: ZG SARP, Patroni Medialni: ARCH, Architektura Murator, A&B