Gratulacje dla Biura Projektów Lewicki Łatak

Serdecznie gratulujemy Kolegom Piotrowi Lewickiemu i Kazimierzowi Łatakowi z Zespołem w związku ze zdobyciem pierwszej nagrody w konkursie na koncepcję przebudowy dawnego hotelu „Cracovia” do funkcji instytucji kultury: Muzeum Designu i Architektury oraz Modelowego Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych.

Zespół autorski:

autorzy: Dariusz Herman, Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak

współpraca: Artur Gibas, Eryk Kozicki, Piotr Lewicki II, Piotr Łatak, Piotr Madej, Laura Minicka, Alfred Nowina-Konopka, Patrycja Rogalska, Olga Szela, Agnieszka Zajączkowska; współpraca i konsultacje: Agnieszka Łatak-Woźniak

Fot.: materiały prasowe

Z uzasadnienia Jury:
Pierwszą nagrodę przyznano za największą atrakcyjność przedstawionych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu. Zaproponowane udostępnienie poziomu -1 dla funkcji instytucji kultury przy jednoczesnym udostępnieniu na te funkcje także obniżonego poziomu przed budynkiem i za nim, daje Cracovii i miastu nową wartość funkcjonalną i przestrzenną. Połączenie przedpola wejściowego, przejściem pieszym pod budynkiem, otwiera szanse na nową witalność obiektów zlokalizowanych od strony ogrodu i otwarcie zespołu od strony ulic: Józefa Kałuży i kwartałów zabudowy prowadzących do nabrzeży Wisły. Najlepiej ze wszystkich prac uzyskano sprawność funkcjonalno-przestrzenną przestrzeni i pomieszczeń nowego budynku. Najlepiej rozwiązano proekologiczne i energooszczędne zagadnienia przy uwzględnieniu specyfiki obiektu unikalnego pod względem struktury, elewacji i detalu. Wyjątkowe walory nowej struktury domu, najlepiej uwzględniające potrzeby użytkownika, wynikają z modernistycznego ducha istniejącej Cracovii. Cechuje je przy tym realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań pod kątem budżetu inwestycji. Biorąc pod uwagę specyfikę obiektu, projekt w najwyższym stopniu uwzględnia możliwość minimalizacji kosztów realizacji i eksploatacji. Także nadbudowa bryły zespołu dawnej restauracji została zaprojektowana z głębokim poszanowaniem nadrzędnych wartości architektonicznych zespołu, dając przy tym asumpt do szeregu nowych aktywności w ogrodzie…

Pełne wyniki Konkursu

Więcej informacji: http://www.sarp.krakow.pl/2023/05/04/hotel-cracovia/