HOTEL CRACOVIA – KONKURS SARP NR 1039

Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza ograniczony, dwuetapowy, realizacyjny konkurs na koncepcję architektoniczną „Przebudowy dawnego hotelu „Cracovia” do funkcji instytucji kultury: Muzeum Designu i Architektury oraz Modelowego Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych”.

Nowy oddział Muzeum Narodowego w Krakowie (MNK) w dawnym hotelu „Cracovia” służyć ma prezentacji designu i architektury XX i XXI wieku oraz stanowić modelowe centrum wspierania przemysłów kreatywnych, związanych z tymi dziedzinami twórczości.


Sąd konkursowy:

prof. arch. Bolesław Stelmach – Przewodniczący Sądu Konkursowego
Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa

arch. Zbigniew Maćków – Zastępca przewodniczącego Sądu Konkursowego
Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Wrocław

arch. Marcin Brataniec – Referent Sądu Konkursowego
Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków

Wiesław Sawa – członek Sądu Konkursowego
Zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. Zarządzania

arch. Przemo Łukasik – członek Sądu Konkursowego
Sędzia Konkursowy z ramienia Muzeum Narodowego w Krakowie

arch. Piotr Walkowiak – członek Sądu Konkursowego
Sędzia Konkursowy z ramienia Muzeum Narodowego w Krakowie

arch. Bohdan Biś Lisowski – członek Sądu Konkursowego
Sędzia Konkursowy z ramienia Rady Muzeum Narodowego w Krakowie


Asystent sędziego referenta:

arch. Marek Bystroń
Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków


Sekretariat konkursu:

arch. Benita Strzałka-Paleczny, Sekretarz organizacyjny Konkursu
Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków

arch. Rafał Mroczkowski, Sekretarz pomocniczy Konkursu
Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa


Harmonogram konkursu:

Ogłoszenie Konkursu – 13 kwietnia 2023

Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu – do 28 kwietnia 2023

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – do 10 maja 2023, do godz. 12:00

Wysłanie zawiadomień Uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie – do 7 czerwca 2023

Wizja lokalna obiektu – 23 czerwca 2023

Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu – do 19 lipca 2023

Składanie opracowań studialnych w etapie 1 Konkursu – do 23 sierpnia 2023, do godz. 12:00

Rozstrzygnięcie Etapu 1 Konkursu – do 13 września 2023

Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu – do 25 września 2023

Składanie prac konkursowych w etapie 2 Konkursu – do 7 listopada 2023, do godz. 15:00

Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu – do 17 listopada 2023


Pula nagród (kwoty brutto) – 320 000 PLN

Pierwsza nagroda – 60 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej

Druga nagroda – 40 000 PLN

Trzecia nagroda – 20 000 PLN

Nagrody dla uczestników etapu 2 – dodatkowo 40 000 PLN

__________

Komunikacja:

platforma konkursowa: https://epk.sarp.pl

__________

Ogłoszenie o konkursie
Regulamin Konkursu
Załączniki formalne
Załączniki merytoryczne 1-8
Załączniki merytoryczne 9
Załączniki merytoryczne 10-13
Załączniki merytoryczne 14a
Załączniki merytoryczne 14b
Załączniki merytoryczne 15-17

Wyjaśnienia 1 do treści Regulaminu Konkursu – 27.04.2023

Wyjaśnienia 2 do treści Regulaminu Konkursu – 08.05.2023

Wyjaśnienia 3 do treści Regulaminu Konkursu – 16.06.2023

Wyjaśnienia 4 do treści Regulaminu Konkursu – 13.07.2023

Rys. 1 – rzut parkingu podziemnego

Rys. 3 – przekrój parkingu podziemnego

Zał. M03a – Mapa zasadnicza .dwg

Zał. M11 – Tabela Parametrów Budynku

Zał. M12 – Tabela bilansu terenu

Wyjaśnienia 5 do treści Regulaminu Konkursu – 31.07.2023

Wyjaśnienia 6 do treści Regulaminu Konkursu – 31.07.2023

Wyjaśnienia 7 do treści Regulaminu Konkursu – 31.07.2023

Wyjaśnienia 8 do treści Regulaminu Konkursu – 31.07.2023

Wyjaśnienia 9 do treści Regulaminu Konkursu – 08.08.2023

Wyjaśnienia 10 do treści Regulaminu Konkursu – 09.08.2023

Wyjaśnienia 11 do treści Regulaminu Konkursu – 21.08.2023

Zawiadomienie o wynikach etapu I Konkursu – 13.09.2023

Wyjaśnienia 12 do treści Regulaminu Konkursu – 15.09.2023

Wyjaśnienia 13 do treści Regulaminu Konkursu – 18.09.2023

Wyjaśnienia 14 do treści Regulaminu Konkursu – 03.10.2023

Wyjaśnienia 15 do treści Regulaminu Konkursu – 18.10.2023

Wyjaśnienia 16 do treści Regulaminu Konkursu – 02.11.2023

Zawiadomienie o wynikach Konkursu – 17.11.2023