HALA SPORTOWA W MIECHOWIE – KONKURS SARP NR 1026Gmina i Miasto Miechów przy rekomendacji Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji Hali Sportowej w Miechowie.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla nowego budynku wraz z przyległym terenem przy ul. Marii Konopnickiej w Miechowie.

Sąd konkursowy
arch. Piotr Lewicki, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków Sędzia Przewodniczący,
arch. Marcin Brataniec, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, Sędzia Referent,
arch. Marcin Charciarek Sędzia konkursowy
arch. Piotr Chuchacz, Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
arch. Andrzej Banaśkiewicz, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie
Iwona Dróżdż, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska w Miechowie
Małgorzata Galińska, Podinspektor Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska w Miechowie
Anna Gawin, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie
Mateusz Sobecki, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie

Sekretariat konkursu:
arch. Marcin Buczek-Palczyński, SARP Oddział Kraków, Sekretarz organizacyjny Konkursu

Harmonogram konkursu:
Publikacja konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego – 15 lipca 2022
Zalecany termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w Konkursie – do 22 lipca 2022
Termin publikacji wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w Konkursie – zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – do 8 sierpnia 2022, do godz. 14:00
Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych – do 15 sierpnia 2022
Zalecany termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie – do 2 września 2022
Termin publikacji odpowiedzi na pytania do Regulaminu Konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie – zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych
Termin złożenia prac konkursowych w Konkursie – do 12 października 2022, do godz. 14:00
Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej – do 21 października 2022
Publikacja wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora – do 21 października 2022
Wypłata nagród – do 21 listopada 2022
Zaproszenie autora (autorów) pracy konkursowej uznanej przez Sąd konkursowy za najlepszą do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki – do 21 listopada 2022
Odbiór prac konkursowych przez uczestników Konkursu, którzy nie otrzymali nagrody/wyróżnienia/wyróżnienia honorowego – termin zostanie określony w dniu rozstrzygnięci konkursu

Pula nagród (kwoty brutto) – 70 000,00 PLN
I nagroda 40 000,00 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji
II nagroda 20 000,00 PLN
III nagroda 10 000,00 PLN

Komunikacja
platforma konkursowa: https://epk.sarp.pl

Załączniki:
Regulamin konkursu
Załączniki formalne
Załączniki merytoryczne:
M01_opis_przedmiotu_konkursu
M02_miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego
M03_mapa_zasadnicza
M04_inwentaryzacja_istniejacej_Szkoly_Podstawowej
M05_Inwentaryzacja_fotograficzna
M06-07_zestawienia_powierzchni

Odpowiedzi na pytania – 1 sierpnia 2022

Odpowiedzi na pytania – 11 września 2022

Informacja o ogłoszeniu wyników Konkursu

Zawiadomienie o wynikach Konkursu