Krakowski Klub Architekta zaprasza na wykład pani prof. arch. Elżbiety Kaczmarskiej

Krakowski Klub Architekta serdecznie zaprasza uczestników Klubu, członków SARP oraz wszystkich sympatyków na prelekcję pt. „Moje i mojej córki wakacje na Islandii”, którą wygłosi pani prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Kaczmarska. Spotkanie odbędzie się w środę 29 listopada 2023 o godz. 11.00 w Galerii Architektury SARP przy placu Szczepańskim 6.

Krakowski Klub Architekta organizuje dwa razy w miesiącu – w drugą i ostatnią środę – o godzinie 11:00 w Galerii Architektury SARP przy pl. Szczepańskim 6 otwarte spotkania dla uczestników i sympatyków Klubu. Jedną z form działalności Klubu są wykłady, na które serdecznie zapraszamy. Aktualnie realizowany jest cykl „Moje ciekawe wakacje”.


Fot. : arch. Stanisław Dziedzic

Islandia