Przebudowa centrum Miechowa – Konkurs SARP nr 1047

Urząd Miasta i Gminy w Miechowie oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków ogłaszają jednoetapowy, ograniczony i realizacyjny konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy centrum Miechowa.


Sąd konkursowy:

arch. Michał Szymanowski – Przewodniczący Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków

arch. Paweł Wieczorek – Referent Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków

arch. Marcin Kościuch – członek Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Poznań

dr arch. Marcin Włodarczyk – członek Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Dominik Adamczyk – członek Sądu Konkursowego, D.A.-Projekt, Biuro Projektów Dróg, Ulic i Mostów

Andrzej Banaśkiewicz – Zastępca Burmistrza, członek Sądu Konkursowego Urząd Miasta i Gminy

Iwona Dróżdż – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska Urząd Miasta i Gminy Miechów, członek Sądu Konkursowego

Mateusz Sobecki – członek Sądu Konkursowego

Wojciech Tambor – członek Sądu Konkursowego

Jakub Gołąb – członek Sądu Konkursowego

Kamil Dąbrowski – członek Sądu Konkursowego


Sekretariat konkursu:

arch. kraj. Marek Szeniawski, Sekretarz Organizacyjny Konkursu, Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa


Harmonogram konkursu:

Publikacja konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego – 21.09.2023

Termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w Konkursie – do 28.09.2023

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – do 9.10.2023 do godz. 14:00

Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszeń do złożenia Prac konkursowych – do 20.10.2023

Termin składania zapytań o wyjaśnienie zapisów Regulaminu Konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych – do 10.11.2023

Termin złożenia prac konkursowych – do 8.12.2023 do godz. 14:00

Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu – do 19.12.2023

O dacie wystawy oraz dyskusji pokonkursowej Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie.


Pula nagród (kwoty brutto) – 85 000,00 PLN

I nagroda 45 000,00 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej

II nagroda 25 000,00 PLN

III nagroda 15 000,00 PLN


Komunikacja:

platforma konkursowa: https://epk.sarp.pl


Załączniki:

Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiającego

Regulamin konkursu

Załączniki formalne

Załączniki merytoryczne

Odpowiedzi na pytania 24 października 2023

Odpowiedzi na pytania 20 listopada 2023

Wyniki konkursu 22 grudnia 2023