PARTYCYPACJA W DZIAŁANIU

#001 / Debata studencka ze współtwórcami projektu BLOKBLOG i Pawłem Jaworskim

Pierwsze w tym roku akademickim spotkanie Koła Studenckiego Kreatura dotykało zagadnienia badań społecznych, w odniesieniu do planowania urbanistycznego. Spotkanie rozpoczęło się od krótkich prezentacji grupy BLOKBLOG, autorów opracowania Masterplanów 60+ dla Kleczkowa i Ołbina oraz Pawła Jaworskiego, zajmującego się projektowaniem partycypacyjnym. Po prezentacjach rozpoczęła się debata na temat zasadności i skuteczności działań partycypacyjnych w projektowaniu miast (nie zarejestrowana).

Prezentacje:
1. Tomasz Bojęć i Przemysław Chimczak (grupa BLOKBLOG): 25 min., początek: 01:30;
2. Paweł Jaworski (MIASTOPROJEKT, Napraw Sobie Miasto i Towarzystwo Urbanistów Polskich): 17 min., początek: 25:25.