Historia MTA


 

 
BIENNALE
Triennale
I-XI

 

 

HASŁO BIENNALE/TRIENNALE

 

 

TEMAT KONKURSU KONFRONTACJI

 

 

NAGRODA GRAND PRIX

wybierana spośród wszystkich kategorii konkursowych
 

I BA

12-14 XII1985
Nowa architektura w tradycyjnym otoczeniu. Konkurs w kategoriach: konfrontacje, wystawa, seminarium
 
Zagospodarowanie i twórcza rehabilitacja  zdegradowanego fragmentu śródmieścia Krakowa – Starej Gazowni na Kazimierzu.
W. Obtułowicz, K. Wojtaszek, A.Pięta
B. Patraszewska, J. Bruzda z Krakowa
za budynek mieszkalny przy ul. Legionów Piłsudskiego w Krakowie
 

II MBA

8-10 X 1987
Przekształcalność przestrzeni miejskich Konkurs w kategoriach: konfrontacje, wystawa, seminarium
Architektoniczne ukształtowanie otoczenia Klasztoru Norbertanek w Krakowie
Zespół z Łodzi:
W. Adamiak, Z.Binczyk, M. Janiak, W. Saloni-Marczewski.
 

III MBA

12-14 X 1989
Dom w środku miasta – dom jako środek miasta. Konkurs w kategoriach: konfrontacje, wystawa, seminarium
Projekt architektoniczny dla trzech krakowskich lokalizacji:
1.Plac Wiosny Ludów na obszarze Starego Miasta; 2.Ciąg ul. Lubicz w strefie zabudowy przełomu XVIII-XIX w. na obszarze Śródmieścia
3.Plac w nowo projektowanym zespole mieszkalno-usługowym Dębniki-Zakrzówek na obrzeżu strefy śródmiejskiej
 
Shane O’ Toole z Irlandii
Za pracę „Symbol Dublina – Kolumna Nelsona

IV MBA

10-12 X 1991
Park miejski - miejsce  spotkania kultury i natury. Konkurs w kategoriach: konfrontacje, wystawa, seminarium
 
Koncepcja programowo-przestrzenna, urbanistyczna i architektoniczna dla przekształceń terenów Zakładów Solvay w Krakowie
Zespół z Holandii R.M. van
Duivenbode, D. Anyika i R. Heijne

V MBA

22-24 X 1993
Projekt – realizacja – próba czasu. Konkurs w kategoriach: konfrontacje, wystawa, film video
Ukształtowanie trzech placów w Krakowie:
1.Placu Biskupiego, 2.Placu Wszystkich Św., Placu Bohaterów Getta
 
Nonchi HwafongWang,
USA za projekt budynku planetarium ku czci Kopernika na Placu Wszystkich Św.

VI MBA

18-20 X 1996
Rynek w Krakowie Kraków w Europie. Konkurs w kategoriach: konfrontacje
Określenie form użytkowania i zagospodarowania Rynku Głównego w Krakowie odpowiadających nowym potrzebom miasta
 
A. Dal Fabbro, F.Caberletti, M. Iori, M. Montessori, G. Rakowitz z Włoch

VII MBA

9-11 X 1998
Frontem do wody
Konkurs w kategoriach: konfrontacje, wystawa
1.Bulwar Czerwiński, Bulwar Poleski, 2.Bulwar  Podolski, ujście projektowanego kanału Ulgi
B. Goczoł, W. Goczoł
z Zabrza za projekt dotyczący ujścia projektowanego kanału Ulgi
 
VIII MBA
6-8 X 2000
Przestrzenie otwarte w mieście XXI wieku pod hasłem PIĘKNO-ETYKA-EKOLOGIA. Konkurs w kategoriach: konfrontacje, wystawa.
 
Otoczenie Krakowskich Błoń
 
Piotr Frączek, Zygmunt Wiążewski, Krzysztof Wużyk, Paweł Zieliński, Piotr Jędrychowski,
Klaudia Sobocińska, Filip Suchoń,
Krzysztof Wiążewski, Paweł Wilk, Katarzyna Kramarz  -  Kraków
IX MBA
11-13 X 2002
Mniej ideologii – więcej geometrii
w przestrzeni do życia w mieście.
Konkurs w kategoriach: konfrontacje, wystawa, konkurs fotograficzny
Nowa Huta
Dorota Palmączyńska, Jakub Rozmuski, Sebastian Bieganowski - Wrocław
 
X MBA
15-16.X.2004
Architektura Sztuka Przyszłości.
Konkurs w kategoriach: konfrontacje (miejsce sztuki w mieście); wystawa (miejsce sztuki w mieście); konkurs fotograficzny (sztuka w mieście)
Muzeum Tadeusza Kantora przy Placu Szczepańskim w Krakowie.
Most–galeria sztuki na Wiśle w Krakowie pomiędzy ulicami Mostową na Krakowskim
Katarzyna Charciarek, Marcin Charciarek - Kraków
 
XI MTA
17-19.IV.2009
 
Wymiar architektury
Konkurs główny: 50 wieżowców dla historycznego miasta Krakowa
Konkurs młodych: na koncepcję przystanku szybkiej kolei aglomeracyjnej w Krakowie
Konkurs studencki: na koncepcję wieży na Rondzie Mogilskim