Wykład pana prof. Carlosa Marmolejo Duarte z Barcelony

Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków zapraszają na wykład pana profesora Carlosa Marmolejo Duarte pt. „Climate challenges in Barcelona, policies for the built environment”.  Wykład odbędzie się w poniedziałek 20 listopada 2023, w godz. 16:45-18:15 w sali wykładowej W2, WAPK ul. Podchorążych 1.

Wykład pod patronatem SARP Oddział Kraków.

Carlos Marmolejo Duarte

Źródło: Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich WAPK

Profesor zwyczajny w Szkole Architektury w Barcelonie, pracownik naukowy w Centrum Polityki Gruntowej i Wycen Politechniki Katalońskiej. Redaktor czasopisma naukowego „ACE: Architecture, City and Environment”. Jego zainteresowania badawcze obejmują studia miejskie, ekonomię gruntów, zarządzanie gruntami, politykę mieszkaniową, rozwój miejski i regionalny oraz zrównoważony rozwój na rynkach nieruchomości. W tym zakresie był głównym badaczem w sześciu projektach badawczych i uczestniczył jako badacz w 16 innych na poziomie krajowym, europejskim
i międzynarodowym. Ponadto opublikował 20 książek i rozdziałów monografii. Przedstawił 123 prace badawcze na kongresach międzynarodowych i pięciokrotnie otrzymał wyróżnienie za „najlepszą pracę badawczą”. Jest członkiem międzynarodowego komitetu OECD opracowującego globalne kompendium polityki wartości gruntów, a także członkiem Europejskiej Grupy Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Posiada tytuł  “European Recognized Valuer “.


Full professor at the Barcelona School of Architecture, researcher at the Center for Land Policy and Valuation at the Polytechnic University of Catalonia. Editor of the scientific journal ‚ACE: Architecture, City and Environment’. His research interests include urban studies, land economics, land management, housing policy, urban and regional development, and sustainable development in real estate markets. In this regard, he was the principal investigator in six research projects and participated as a researcher in 16 others at national, European and international level. He has published 20 books and monograph chapters. He presented 123 research papers at international congresses and was awarded five times for ‚the best research paper’. He is a member of the international OECD committee developing a global compendium of land value policy, as well as a member of the European Group of Valuers’ Associations. He has the title of ” European Recognized Valuer”.