KONKURS SARP NR 1046

Gmina Miasto Rzeszów we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP) Oddział Rzeszów ogłasza konkurs architektoniczny, jednoetapowy, realizacyjny na koncepcję budynku Auli Miejskiej w Rzeszowie.

Sąd konkursowy:

arch. Jerzy Szczepanik – Dzikowski – Przewodniczący Sądu konkursowego

Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa,

arch. Wojciech Fałat – Sędzia referent

Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Rzeszów,

arch. Bartłomiej Nawrocki

Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Katowice,

arch. Tomasz Kudła

Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Rzeszów,

arch. Janusz Sepioł

Sędzia ze strony Zamawiającego, Architekt Miasta Rzeszowa,

inż. Katarzyna Leśko

Sędzia ze strony Zamawiającego, p.o. Dyrektora Wydziału Architektury Miasta Rzeszowa.

Sekretariat konkursu:

arch. Agata Podolec

Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Rzeszów.

Harmonogram konkursu:

Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (Tura I): do dnia 26.07.2023 r. do godz. 15.00

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie: do dnia 28.07.2023 r. do godz. 15.00

Dopuszczenie do udziału w konkursie: do dnia 11.08.2023 r. do godz. 15.00

Składanie prac konkursowych: do dnia 06.11.2023 r. do godz. 15.00

Ogłoszenie wyników konkursu: 16.11.2023 r.

Pula nagród (kwoty brutto) –140 000,00 zł

Pierwsza Nagroda – 50 000,00 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Druga Nagroda – 40 000,00 zł

Trzecia Nagroda –30 000,00 zł

Dwie nagrody pieniężne w formie wyróżnień po 10 000,00 zł każda.

Komunikacja:

Komunikacja odbywa się wyłącznie poprzez platformę konkursową: https://epk.sarp.pl

Więcej Informacji: http://rzeszow.sarp.org.pl/index.php/2023/07/11/aulamiejska/