Konkurs rekomendowany przez SARP nr 27/R/2022

Polska Opera Królewska oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapraszają do udziału w konkursie rekomendowanym przez SARP nr 27/R/2022 realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna budynku Teatru Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu.

Organizator oczekuje od Uczestników konkursu przedstawienia koncepcji obiektu odpowiadającego współczesnym wymaganiom stawianym funkcji teatralno-operowej, stworzonego z poszanowaniem krajobrazu i kontekstu urbanistycznego, nowoczesnego i oddającego w swoim wyrazie architektonicznym ponadczasowość sztuki operowej.

Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie upływa 27 stycznia 2023.

Wszelkie informacje o konkursie oraz Regulamin konkursu wraz z Załącznikami dostępne są na stronie Konkursu