Wystawa „Andrzej Lipski (1943-2021) – Szkice Architektoniczne”

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zaprasza na wernisaż i wystawę pt. „Andrzej Lipski (1943-2021) – Szkice Architektoniczne”.

Wernisaż wystawy odbędzie się we wtorek 6 września 2022 o godz. 18.00. Podczas wernisażu będzie można nabyć prace Autora. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie w całości na cel charytatywny – wsparcie Domu dla Bezdomnych Wspólnoty Betlejem w Jaworznie.

Wystawa prezentowana będzie w dniach od 6 do 30 września 2022, w Galerii Architektury SARP Oddział Kraków przy placu Szczepańskim 6 w Krakowie.

——————————————————————————————————————-

Arch. Andrzej Lipski urodził się w 1943 roku w Kolbuszowej. Szkołę średnią ukończył w Rzeszowie, wyższe wykształcenie zaś zdobył na Politechnice Krakowskiej, na Wydziale Architektury. W 1971 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera architekta.

Pracę zawodową, już jako architekt podjął w biurze Inwestprojekt w Krakowie. Następnie wyjechał do Wiednia, gdzie przez cztery lata pracował w tamtejszych biurach architektonicznych.

Kolejnym etapem  jego międzynarodowej edukacji zawodowej był Paryż. Tam spędził kolejne dwanaście lat zatrudniając się w biurze architektonicznym, w którym wkrótce został wspólnikiem. Z powodów osobistych wrócił  jednak do Wiednia, by wraz z obecną żoną Małgorzatą założyć Atelier ML, które m.in. współpracowało z Hundertwasserem przy projekcie Bad Blumau, Magdeburg i innych. Bliskie kontakty zawodowe ze znanym malarzem i architektem-samoukiem bardzo mocno zaciążyły  na Jego późniejszej twórczości w Polsce.

W roku 1996 wrócił do Krakowa i tu wraz z Witoldem Gilewiczem założyli pracownię o nazwie LG Asymetria. Andrzej wykorzystał niedawne kontakty z biurem paryskim, przejmując od niego niektóre zlecenia na projekty wielkoformatowe, głównie Carrefour. Pod szyldem LG Asymetria firma istniała do 2002 roku, w którym to roku połączyła się z IMB Atelier arch. Marka Borkowskiego tworząc nową, większą firmę pod nazwą IMB Asymetria. W tej grupie powstaje wiele znaczących obiektów użyteczności publicznej na terenie Krakowa, Polski i Europy. Biuro architektoniczne IMB Asymetria, wzmocnione współpracą wielobranżową, tworzy znany w skali międzynarodowej zespół projektowy.

Andrzej chciał jednak realizować i materializować swoje indywidualne plany i poglądy architektoniczne. Postanowił odłączyć się formalnie od grupy i w roku 2014 utworzył własne atelier z indeksem Asymetria 44. W tej formacji projektował do końca, a ilustracją owego okresu są prace prezentowane w większości na wystawie.

Jeśli architektura była dla Niego zawsze silnym wyzwaniem twórczym,  to sport – a zwłaszcza ten samochodowy – był pasją. W rajdach samochodowych dawał upust emocjom, choć „po cywilu” jeździł bardzo ostrożnie i przewidywalnie. Rajd Żubrów, Jurajski, Zamkowy, Podkarpacki, Rzeszowski, Krakowski to tylko niektóre, w których brał udział i większość z nich kończył na podium. Natomiast Rajdu Architektów nie opuszczał nigdy!

Motyw architektoniczny przeświecał jednak stale na tle skrytego, acz emocjonalnego życia. Nie uznawał – podobnie jak Hundertwasser – linii prostej, a nieodłącznym elementem Jego wszystkich projektów był kolor i zieleń w różnych odmianach i postaciach. Utwory szare, monochromatyczne witał sarkastycznie po francusku „Bonjour tristesse” (witaj smutku).

Myślę, że gdzieś głęboko w duszy zaległa w Nim chęć napisania czegoś od siebie, bo architekturą trzeba było dzielić się z inwestorem, wykonawcą, urzędem i wspólnikiem. Gdy „oskalpowano” z dekoracji jego budynek przy Al. Mickiewicza w Krakowie mówił, że nawet architektura ta zmaterializowana nie może być pewna swego bytu.

Zostało  jednak po nim coś co jest i może być niezniszczalne. To jest słowo – sentencja, powiedzenie, którego często używał: dasz radę, „nie pękaj”, które obok takich będących już w powszechnym użyciu zwrotów, jak „siema” czy „spoko”, mogłoby wejść do leksykonu pozdrowień dopingujących.

MWM