Wyniki X edycji Konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. Prof. Bohdana Lisowskiego

Fot.: Patryk Czornij

13 października 2020 w sali Miedzianej Muzeum Krakowa odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród Laureatom X edycji, 2020 Konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego.

Konkurs o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego powstał z inicjatywy i pod kierunkiem pani Emilii Walczewskiej w 2011 roku. Przyznawane jest ono szczególnie uzdolnionym studentom Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli pomyślnie I stopień studiów, uzyskali tytuł inżyniera architekta i kontynuują naukę na studiach magisterskich (II stopnia). Ocenie Jury podlegały złożone przez uczestników konkursu portfolio. W dziesięciu edycjach Stypendium udział wzięło 278 studentów z trzech krakowskich uczelni (Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki – 225; Krakowskiej Akademii im. Jana Frycza Modrzewskiego – 30; Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki – 23). Przyznano 11 stypendiów i 38 wyróżnień na łączną kwotę 101 500 zł. Zaproszenia na praktyki zawodowe otrzymało 45 uczestników konkursu.

Na X edycję 2020, konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego wpłynęło 18 wniosków.

Wszystkie wnioski zostały ocenione jako kompletne.

Jury w składzie:

arch. Bohdan (Biś) Lisowski – Przewodniczący Jury, Prezes SARP

arch. Krystyna Łyczakowska – KSK SARP Kraków

dr arch. Marta Anna Urbańska, prof. PK – WA PK, SARP Kraków

arch. Marek Bystroń, Laureat III edycji Stypendium

arch. Marek Kaszyński, Prezes SARP Oddział Kraków    

dr arch. Piotr Lewicki, KSK SARP Kraków

dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. PŁ, dyrektor NIAiU

arch. Witold Zieliński, zastępca przewodniczącego Rady MPOIA

prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki, WA PK                            

oraz gościnnie przedstawiciele Mecenasa Stypendium: arch. Magdalena Skoplak-Seweryn  i arch. Jakub Wazowicz

wyłoniło 6 finalistów i przyznało następujące nagrody:

Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. Prof. Bohdana Lisowskiego, edycja X 2020 przyznane zostaje dla wniosku

nr 14 pani inż. arch. Julii Sierpień (PK)

Nagroda – Stypendium (800 zł x 9 mies. = 7 200 PLN) oraz Nagroda Specjalna – wyjazd na Biennale do Wenecji – ufundowana przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Fot.: Patryk Czornij

Nagrodę główną Jury przyznało za: narysowane z dużym talentem projekty domów wynikające z wrażliwego i pogłębionego odczytania miejsc ich realizacji. Na podkreślenie zasługuje konsekwentne kształtowanie przestrzeni poprzez analizę uwarunkowań projektowych.

2 wyróżnienia I stopnia po 2000 PLN

Wniosek nr 1, p. inż. arch. Katarzyna Bonek (PK)

Wyróżnienie to Jury przyznało za: skłonność do analitycznego myślenia, umiejętne formułowanie odpowiedzi na zauważone zagadnienia i przełożenie tych odpowiedzi na rozwiązania przestrzenne.

Wniosek nr 10, p. inż. arch. Alicja Nowak (PK)

Wyróżnienie to Jury przyznało za: wszechstronne umiejętności i nieszablonowe podejście do tematów technicznych ujętych we wrażliwy sposób w formę artystyczną.

3 wyróżnienia II stopnia po 1000 PLN

Wniosek nr 2, p. inż. arch. Vasylyna Ilechko (PK)      

Fot.: Patryk Czornij

Wyróżnienie to Jury przyznało za: ujmujące ujęcie wyrazistego nurtu dążeń twórczych przy docenieniu wkładu pracy i edukacji w dążeniu do osiągnięcia poziomu architektury XXI w.

Wniosek nr 3, p. inż. arch. Michał Kiercz (PK)                   

Fot.: Patryk Czornij

Wyróżnienie to Jury przyznało za: kulturalne i subtelne propozycje projektowe poprzedzone wnikliwymi analizami zapisanymi w klarownej formie graficznej.

Wniosek nr 16, p. inż. arch. Paulina Stachura (PK)          

Fot.: Patryk Czornij

Wyróżnienie to Jury przyznało za: bogactwo propozycji projektowych w ekspresyjnym ujęciu graficznym.

Przedstawiciele Mecenasa Stypendium – GD&K Group Sp. z o.o. – wręczyli wszystkim Laureatom zaproszenia na płatne praktyki zawodowe w swoim biurze.

Serdecznie gratulujemy!

Z okazji dziesiątej, jubileuszowej edycji wydany został katalog podsumowujący 10 lat Konkursu.

Publikację odbierać można w biurze Oddziału SARP przy placu Szczepańskim 6 w Krakowie.

Elektroniczne wydanie katalogu poniżej:

TRANSMISJA Z GALI oraz FOTORELACJA