Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego


Zapraszamy do wsparcia Stypendium!
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków
31-011 Kraków, Plac Szczepański 6
Alior Bank 88 2490 0005 0000 4530 6261 9176.

Patroni: ZG SARP, Patroni Medialni: ARCH, Architektura Murator, A&B

  IX EDYCJA – 2019

Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego przyznawane jest szczególnie uzdolnionym studentom Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli pomyślnie III rok studiów, uzyskali licencjat oraz rozpoczynają studia magisterskie (studia II stopnia).

Stypendium przeznacza się na umożliwienie doskonalenia umiejętności i zdolności twórczych, a także podjęcie dodatkowej edukacji.

Wniosek o przyznanie stypendium zawiera dane osobowe studenta oraz opis jego osiągnięć twórczych (w tym “mały dyplom” uzyskany na zakończenie I etapu studiów wyższych). Wnioski wraz z portfolio składać można w biurze SARP Kraków przy Placu Szczepańskim 6 w terminie do 26 marca 2019, do godz. 18:00.

Jury stypendium wybierze z nadesłanych wniosków 6 Nominacji, spośród których wyłoniony zostanie Laureat Stypendium.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 16 kwietnia 2019 o godzinie 18:00 w Galerii SARP, przy placu Szczepańskim 6, w Krakowie.

Stypendium ma formę pieniężną, wypłacaną w jednakowej kwocie przez 9 miesięcy i obejmuje okres marzec – czerwiec 2019 oraz październik 2019 – luty 2020. Ponadto wybrani studenci otrzymają możliwość praktykowania zawodu architekta poprzez odbycie 3-miesięcznej, płatnej praktyki zawodowej w biurze architektonicznym.

Każdorazowy laureat Stypendium złoży sprawozdanie merytoryczne z dokonań twórczych za okres korzystania ze stypendium, w ciągu miesiąca od zakończenia jego otrzymywania.

Więcej informacji w biurze SARP Kraków – e-mail: sarp@sarp.krakow.pl – tel: +48 12 422 75 40

Zdjęcia
plakat