Historia MTA


 
 
BIENNALE
Triennale
I-XIII
 
 
HASŁO BIENNALE/TRIENNALE 
 
 
TEMAT KONKURSU KONFRONTACJI 
 
 
NAGRODA GRAND PRIX 
wybierana spośród wszystkich kategorii konkursowych
I BA 
12-14 XII1985
Nowa architektura w tradycyjnym otoczeniu. Konkurs w kategoriach: konfrontacje, wystawa, seminarium
Zagospodarowanie i twórcza rehabilitacja  zdegradowanego fragmentu śródmieścia Krakowa – Starej Gazowni na Kazimierzu.
W. Obtułowicz, K. Wojtaszek, A.Pięta
B. Patraszewska, J. Bruzda z Krakowa
za budynek mieszkalny przy ul. Legionów Piłsudskiego w Krakowie
II MBA 
8-10 X 1987
Przekształcalność przestrzeni miejskich Konkurs w kategoriach: konfrontacje, wystawa, seminarium
Architektoniczne ukształtowanie otoczenia Klasztoru Norbertanek w Krakowie
Zespół z Łodzi:
W. Adamiak, Z.Binczyk, M. Janiak, W. Saloni-Marczewski.
III MBA
12-14 X 1989
Dom w środku miasta – dom jako środek miasta. Konkurs w kategoriach: konfrontacje, wystawa, seminarium
Projekt architektoniczny dla trzech krakowskich lokalizacji:
1.Plac Wiosny Ludów na obszarze Starego Miasta; 2.Ciąg ul. Lubicz w strefie zabudowy przełomu XVIII-XIX w. na obszarze Śródmieścia
3.Plac w nowo projektowanym zespole mieszkalno-usługowym Dębniki-Zakrzówek na obrzeżu strefy śródmiejskiej
Shane O’ Toole z Irlandii
Za pracę „Symbol Dublina – Kolumna Nelsona
IV MBA
10-12 X 1991
Park miejski - miejsce  spotkania kultury i natury. Konkurs w kategoriach: konfrontacje, wystawa, seminarium
Koncepcja programowo-przestrzenna, urbanistyczna i architektoniczna dla przekształceń terenów Zakładów Solvay w Krakowie
Zespół z Holandii R.M. van
Duivenbode, D. Anyika i R. Heijne
V MBA
22-24 X 1993
Projekt – realizacja – próba czasu. Konkurs w kategoriach: konfrontacje, wystawa, film video
Ukształtowanie trzech placów w Krakowie:
1.Placu Biskupiego, 2.Placu Wszystkich Św., Placu Bohaterów Getta
Nonchi HwafongWang,
USA za projekt budynku planetarium ku czci Kopernika na Placu Wszystkich Św.
VI MBA
18-20 X 1996
Rynek w Krakowie Kraków w Europie. Konkurs w kategoriach: konfrontacje
Określenie form użytkowania i zagospodarowania Rynku Głównego w Krakowie odpowiadających nowym potrzebom miasta
A. Dal Fabbro, F.Caberletti, M. Iori, M. Montessori, G. Rakowitz z Włoch
VII MBA
9-11 X 1998
Frontem do wody
Konkurs w kategoriach: konfrontacje, wystawa
1.Bulwar Czerwiński, Bulwar Poleski, 2.Bulwar  Podolski, ujście projektowanego kanału Ulgi
B. Goczoł, W. Goczoł
z Zabrza za projekt dotyczący ujścia projektowanego kanału Ulgi
VIII MBA
6-8 X 2000
Przestrzenie otwarte w mieście XXI wieku pod hasłem PIĘKNO-ETYKA-EKOLOGIA. Konkurs w kategoriach: konfrontacje, wystawa.
Otoczenie Krakowskich Błoń
Piotr Frączek, Zygmunt Wiążewski, Krzysztof Wużyk, Paweł Zieliński, Piotr Jędrychowski,
Klaudia Sobocińska, Filip Suchoń,
Krzysztof Wiążewski, Paweł Wilk, Katarzyna Kramarz  -  Kraków
IX MBA
11-13 X 2002
Mniej ideologii – więcej geometrii
w przestrzeni do życia w mieście.
Konkurs w kategoriach: konfrontacje, wystawa, konkurs fotograficzny
Nowa Huta
Dorota Palmączyńska, Jakub Rozmuski, Sebastian Bieganowski - Wrocław
X MBA
15-16.X.2004
Architektura Sztuka Przyszłości.
Konkurs w kategoriach: konfrontacje (miejsce sztuki w mieście); wystawa (miejsce sztuki w mieście); konkurs fotograficzny (sztuka w mieście)
Muzeum Tadeusza Kantora przy Placu Szczepańskim w Krakowie.
Most–galeria sztuki na Wiśle w Krakowie pomiędzy ulicami Mostową na Krakowskim
Katarzyna Charciarek, Marcin Charciarek - Kraków
XI MTA
17-19.IV.2009
 
 
 
Wymiar architektury
Konkurs główny: 50 wieżowców dla historycznego miasta Krakowa
Konkurs młodych: na koncepcję przystanku szybkiej kolei aglomeracyjnej w Krakowie
Konkurs studencki: na koncepcję wieży na Rondzie Mogilskim
 
 
MBA
Kraków 2015
 
15-16.X.2015
 
Ludzki wymiar miejskich przestrzeni
Kategorie:
Konkurs A – konkurs projektów zrealizowanych;
Konkurs B – konkurs projektów koncepcyjnych,
Konkurs C - seminarium
 
- Nowy wymiar projektowania
miasta
- Miasto pełne życia
- Miasto bezpieczne
- Miasto zrównoważone
- Miasto zdrowe
- Miasto przyjazne dla pieszych
- Miasto lepszych przestrzeni miejskich
- Miasto lepszej Architektury
Serena Barone, Martina Ciampi – "Decumano Maximus"
 
 
MBA Kraków 2017
 
12-13.X.2017
Podwórze – pole wyobraźni
Kategorie:
Konkurs A – konkurs architektoniczno-urbanistyczny
Konkurs B – konkurs seminarium
Konkurs C – konkurs multimedialny
- Projektowanie miasta, począwszy od mikroskali
- Miasto i jego życie na styku stref prywatnej i społecznej
- Poszukiwanie kształtu drobnych przestrzeni
- Poszukiwanie jedności w wielości przestrzeni
Konkurs C, kategoria Film: Janusz Bartkowicz, Marcin Koszałka, Krakowska Sztuka Chaosu
współpraca organizacyjna i techniczna: Natalia Bartkowicz Koszałka, Julia Bartkowicz-Kiszala, Marcin Polar