CLUB SARP


CLUB SARP to program Krakowskiego Oddziału SARP i współpracujących z nami firm partnerskich.
W ramach zawartych umów szereg firm, o różnorodnym profilu działalności, zaoferowało członkom naszego Oddziału preferencyjne warunki w zakresie oferowanych usług lub towarów.
W ramach działalności CLUB SARP udostępniona zostaje na stronie internetowej specjalna część przeznaczona dla tego projektu. Zawiera ona informacje na temat firm partnerskich, warunków oferowanych w ramach programu, także bezpośrednich odniesień do stron internetowych.
Wyróżnikiem przynależności do CLUB SARP jest logotyp programu eksponowany w każdej z firm partnerskich.
Regulamin programu dostępny jest w Biurze SARP.