Konkurs na projekt osiedla TBS w Katowicach

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oddział Katowice oraz Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłaszają konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ul. Kosmicznej w Katowicach.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do 09.08.2021, do godziny 15:00

Regulamin konkursu wraz załącznikami znajduje się na stronie Organizatora