Architekci z Habitatem (1) – Pomaganie jest fajne!

Fundacja Habitat for Humanity Poland oraz SARP Oddział Warszawa zapraszają na debatę online pt. ARCHITEKCI z HABITATEM – Pomaganie jest fajne!. Spotkanie odbędzie się w środę 21 lipca 2021 o godz. 15:00 na kanale YouTube Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak.

Fundacja Habitat for Humanity, to organizacja NGO, która wspiera niezamożne osoby, które nie mają gdzie mieszkać lub mieszkają w nieodpowiednich warunkach. Osoby takie są traktowane po partnersku przy staraniach, aby zaspokoić ich potrzeby mieszkaniowe. Partnerami tych działań mogą być wolontariusze, darczyńcy i wszyscy, którym bliska jest wizja Habitatu, czyli: „Świat, w którym każdy ma godne miejsce do życia”. 

Habitat od lat zajmuje się problemami mieszkalnictwa – w Polsce oraz na świecie. Należy przy tym zwrócić uwagę, że poprzez te działania realizuje również szereg Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), zdefiniowanych w Agendzie 2030 ONZ – m.in.:

Cel 1 – Koniec z ubóstwem;
Cel 7 – Czysta i dostępna Energia;
Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności. 

W debacie online wezmą udział przedstawiciele: Habitat for Humanity Poland, Urzędu m.st. Warszawy, Arcadis (firma konsultingowo projektowa), WXCA (biuro projektowe), SARP Oddział Katowice oraz SARP Oddział Warszawa. 

Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Habitat for Humanity Poland, SARP Oddział Warszawa oraz SARP Oddział Katowice i m.st. Warszawa. 
Partnerami są firmy Arcadis Polska oraz WXCA.

Więcej informacji tutaj