Wernisaż wystawy „Wnętrze – Światło – Cień”

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zaprasza na wernisaż wirtualnej wystawy prac zgłoszonych do XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Studenckiego „Wnętrze – Światło – Cień”, organizowanego przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej pod honorowym patronatem Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej, Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz SARP Oddział Kraków.

Tematem wiodącym tegorocznej edycji była „Izolacja – stan, wybór, konieczność”. Tematem zadania projektowego była aranżacja przestrzenno-funkcjonalna wybranego wnętrza architektonicznego w połączeniu ze strefą wejściową, ogrodem, przestrzenią publiczną, małą architekturą, roślinnością z wykorzystaniem zadanych produktów lub/i inspirowana wybranym dziełem sztuki.

Wydarzenia roku 2020 sprawiły, że musieliśmy stawić czoła nowym wyzwaniom, redefiniować pojęcia, którymi potocznie się posługujemy, przez co powstał nowy kod znaczeniowy. Słowo izolacja, które dotąd kojarzyło się z pozbawieniem wolności w wyniku odbywania kary lub dobrowolnym odosobnieniem we własnej pustelni zyskało nowe znaczenie. Każdy z nas w pewnym sensie stał się współczesnym eremitą, a przestrzeń która dotąd stanowiła dla nas dom stała się miejscem izolacji, eksponując bezlitośnie wszystkie jej niedogodności i dobrodziejstwa.

Tegoroczny temat wiodący projektu aranżacji wnętrza mógł być dowolną interpretacją koncepcji izolacji – upamiętnieniem wydarzeń związanych z pandemią, wyrażeniem pustki, jaką odczuwamy w odosobnieniu, przestrzenią przystosowaną do zachowania reżimu sanitarnego, a także dowolną interpretacją stanu ducha, potrzeb fizycznych i psychicznych związanych ze stanem izolacji, również tej dobrowolnej.

Wernisaż wystawy odbędzie się w formie wirtualnej i będzie transmitowany na platformie Facebook we wtorek, 29 czerwca 2021, o godz. 18:00.

Zgłoszone na konkurs prace można obejrzeć w publicznie dostępnej wirtualnej galerii pod adresem: https://sway.office.com/Kl3R0tFEZaJCv2Hu?ref=Link