Zgłoszenia do wystawy Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Miło nam poinformować, iż po raz kolejny Stowarzyszenie Architektów Węgierskich organizuje mobilną wystawę „Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej”.
Każdy z krajów V4 dokona wyboru 4 domów jednorodzinnych, ukończonych w latach 2017 i 2018.
 
Zgłoszenia na płytach CD wraz wydrukami wszystkich materiałów prosimy nadsyłać do dnia 3 września 2018, do godz. 14:30 na adres:
 
Stowarzyszenie Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-950 Warszawa
V4 FAMILY HOUSES
 
Zgłoszenia (w wersji elektronicznej i papierowej – edytowalnej) muszą zawierać:
 
Teksty (po polsku i angielsku):
  • Imię i nazwisko architekta/architektów, nazwę, adres i kontakt e-mail do pracowni
  • Nazwę domu
  • Nazwę miejscowości, w której dom się znajduje
  • Legendę z opisem  pomieszczeń

Grafikę:
  • Plan budynku z ogrodem
  • Widok ulicy, przy której dom jest ulokowany
  • rzuty pomieszczeń w grafice czarno białej
  • przekrój w charakterystycznym miejscu
  • 3-4-zdjęcia domu
 
Wszystkie materiały w formie papierowej muszą być w formacie A4.