Finisaż wystawy prac konkursowych MBA Kraków 2017


Miasto Kraków, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków oraz Muzeum Narodowe w Krakowie serdecznie zapraszają na finisaż wystawy prac konkursowych Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2017.
 
 
 

 
Finisaż odbędzie się w piątek, 3 listopada 2017 o godz. 18:00, w Hotelu Cracovia (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie), al. Marszałka Ferdynanda Focha 1.

Wystawę można oglądać jeszcze do niedzieli 5 listopada 2017, w godzinach: wtorek–sobota 14:00-18:00, niedziela 12:00-16:00. Dodatkowe informacje na FB SARP Kraków
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Tytułem tegorocznej edycji było „Podwórze – pole wyobraźni”. Przedmiotem były przestrzenie półprywatne w mieście – krajobraz podwórek i wnętrz kwartałów śródmiejskich, podzielonych ogrodzeniami, o zupełnie utylitarnym charakterze, rzadko z dobrze utrzymaną zielenią. W ramach Biennale odbyły się trzy konkursy; architektoniczno-urbanistyczny (Konkurs A), seminarium (Konkurs B) i multimedialny (Konkurs C).
 
Konkurs A miał charakter otwarty, ideowy (koncepcyjny). Celem Konkursu było wyłonienie najlepszego projektu nawiązującego do idei, tematu i tytułu MBA Kraków 2017 – „Podwórze – pole wyobraźni”, przedstawionego dla jednej lokalizacji, wybranej przez uczestnika spośród trzech lokalizacji zaproponowanych przez Organizatorów.
 
Przedmiotem Konkursu B były referaty/prezentacje/manifesty stanowiące wkład w teorię służącą praktyce kształtowania przyjaznego człowiekowi środowiska. W tegorocznym Biennale oceniane były prace prezentujące wkład w teorię i praktykę kształtowania środowiska miejskiego na poziomie najmniejszych elementów przestrzeni – czyli na styku przestrzeni prywatnej i publicznej.
 
Celem Konkursu C było wyłonienie najlepszej pracy konkursowej nawiązującej do tematu MBA, a operującej narzędziem takim, jak kamera czy aparat fotograficzny.