Wystawa "Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej"


Informujemy, że do dnia 16 sierpnia 2017 (do godz. 14:30) będą przyjmowane zgłoszenia do tegorocznej edycji wystawy „Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej”. Spośród nadesłanych zgłoszeń, Jury wybierze 4 domy jednorodzinne, ukończone w roku 2016 i 2017.
 
Zgłoszenia (w wersji elektronicznej i papierowej – edytowalnej) zawierać powinny:

Teksty (po polsku i angielsku):
  • Imię i nazwisko architekta/architektów, nazwę, adres i kontakt e-mail do pracowni
  • Nazwę domu
  • Nazwę miejscowości, w której dom się znajduje
  • Legendę z opisem  pomieszczeń
Grafikę: 
  • Plan budynku z ogrodem
  • Widok ulicy, przy której dom jest ulokowany
  • rzuty pomieszczeń  w grafice czarno białej
  • przekrój w charakterystycznym miejscu 
  • 3-4-zdjęcia domu
Zgłoszenia na płytach CD wraz z wydrukami należy dostarczyć na adres:
 
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Ul. Foksal 2
00-950 Warszawa
V4 FAMILY HOUSES