Wystawa - "Małopolska Architektura Współczesna" 
Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego,
Mariusz Ścisło – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich,
serdecznie zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy „Małopolska – Architektura Współczesna / Contemporary Architecture”.

W ostatnich latach Małopolska stała się wielkim placem budowy. Pełen rozmachu ruch inwestycyjny to wyraz gospodarczej koniunktury a także odpowiedź na zaniedbywane przez lata potrzeby mieszkańców regionu oraz ich rosnące aspiracje. Budujemy nie tylko więcej i lepiej, ale – co ważne – piękniej. Ta wystawa ukazuje naszą wspólną troskę o wyższą kulturę budowania. Prezentuje zarówno obiekty oddane już do użytku – często wyróżnione krajowymi i zagranicznymi nagrodami, obiekty w trakcie realizacji oraz projekty, do których budowy dopiero przystąpimy. Zapraszam Państwa do zapoznania się z wybranymi przykładami innowacyjnej i kreatywnej architektury zmieniającej dziś Małopolskę. (Marek Sowa)

Na wystawie znajdują się obiekty zrealizowane, w budowie, bądź w planach inwestycyjnych z Krakowa i Małopolski w okresie lat 2010-2020. Kategorie tematyczne to (w kolejności alfabetycznej): administracja, biznes, edukacja, gospodarka komunalna, kultura, nauka, ochrona zabytków i rewitalizacja, transport, turystyka, sport i zdrowie. Z uwagi na swój charakter wystawa nie prezentuje obiektów architektury mieszkaniowej. Wiele z prezentowanych obiektów to efekty konkursów architektonicznych, wśród nich laureaci nagród międzynarodowych i krajowych. Wystawa składa się z 46 podświetlanych plansz o wymiarach 2,0 m wysokości na 1,1 m szerokości. Plansze zawierają opisy w języku polskim i angielskim.

Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się we wtorek, 5 maja 2015, o godzinie 18:00 na Rynku Głównym w Krakowie (wystawa znajduje się obok kościoła św. Wojciecha).

Wystawa będzie prezentowana na Rynku Głównym w Krakowie od środy, 29 kwietnia 2015 w godzinach po południowych do poniedziałku, 11 maja 2015 rano.

Kuratorem wystawy jest arch. Janusz Sepioł – Senator RP.
Wystawa powstała przy współpracy SARP Oddział Kraków.
Organizatorem wystawy na Rynku Głównym w Krakowie jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Relacja z otwarcia wystawy
Fotogaleria - część 1
Fotogaleria - część 2