Wernisaż wystawy „Współczesna architektura Ukrainy” 
 
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zaprasza na organizowaną przy współpracy Narodowego Stowarzyszenia Architektów Ukrainy (Національная спілка архітекторів України) wystawę „Współczesna architektura Ukrainy”.
Ukraina jest krajem, z którym Polskę łączy nie tylko sąsiedztwo geograficzne, lecz również wspólna historia i kultura. Współcześnie, dawne tradycje budownictwa i liczne zabytki, przenikają się z powstającą nowoczesną architekturą. Biurowce, centra handlu i centra rozrywki, zespoły mieszkaniowe i osiedla willowe powstają w dużej mierze dzięki zaszczepionym przez polskie firmy technologiom. Na wystawie zobaczyć będzie można obiekty powstałe w największych miastach kraju: Kijowie, Charkowie, Dniepropietrowsku, Doniecku, Odessie i Lwowie.
Oglądając wystawę architektury ukraińskiej możemy dowiedzieć się więcej o naszym wschodnim sąsiedzie, który w sposób istotny wpływa na sytuację w naszym regionie Europy.

Wernisaż wystawy z udziałem kolegów architektów z Ukrainy odbędzie się we wtorek, 9 września 2014, o godz. 18:00, w Galerii Architektury SARP przy Placu Szczepańskim 6 w Krakowie.
Wykład wprowadzający wygłosi kol. arch. Aleksander Baranowski – NSAU

Wystawa potrwa od 2 do 22 września 2014.