Zapis przestrzeni - wystawa fotografii Piotra Celewicza


Zapraszamy na wernisaż wystawy fotografii dr. arch. Piotra Celewicza „Zapis przestrzeni”, który odbędzie się 19 lutego o godzinie 18.00 w Galerii SOKÓŁ w Nowym Sączu. 
 

 
Zapis przestrzeni” to wystawa fotografii dotycząca przede wszystkim wybitnych realizacji architektonicznych – współczesnych jak i zabytkowych, mających wpływ na kulturę, kształtujących wizerunek i status współczesnych miast oraz regionów. Przedstawione fotografie nie tylko dokumentują kreację architektoniczną, ale jednocześnie tworzą na zadanym formacie nową kompozycję i odrębne autonomiczne dzieło. Piotr Celewicz jako architekt poszukuje w swoich fotografiach relacji pomiędzy formą a przestrzenią i poruszając się w tej materii, stara się odnaleźć właściwą harmonijną kompozycję będącą obrazem ulotnej chwili oraz emocji. Jego fotografie to poszukiwanie ikoniczności, silnej formy, wzoru, ekspresji, a przede wszystkim świadomej kompozycji - to próba zapisu przestrzeni.


Piotr Celewicz (‘80) Sądeczanin, architekt, fotograf, stypendysta programu Sokrates-Erasmus Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Technicznego w Grazu (Austria), pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, członek Małopolskiej Izby Architektów oraz zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oddział Kraków, doktor nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, specjalista w zakresie mediów cyfrowych i architektury medialnej. Pasję związaną z fotografią rozwijał stopniowo od najmłodszych lat. Studia o profilu artystyczno-technicznym, jak również uczestnictwo w warsztatach fotograficznych w kraju i zagranicą, pozwoliły połączyć zdobytą wiedzę oraz umiejętności - zasady kompozycji, estetyki oraz eksperyment - w świadomą kreację fotograficzną. Obecnie fotografuje głównie współczesną architekturę, jej otoczenie i przestrzenie publiczne, podczas wyjazdów naukowo-badawczych. Prace Piotra Celewicza były wystawiane na zbiorowych wystawach w galerii SARP krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.