Młodzi do SARP


 
Krakowski Oddział SARP zaprasza na wystawę z cyklu:
 
Młodzi do SARP
 
 
Projekt dyplomowy
Temat:
Centrum Muzyki Augarten w Wiedniu
Autor:
Tomasz Janiec
Wernisaż
3 kwietnia 2012
g.18:00
Wystawa
Galeria SARP
Kraków, Plac Szczepański 6,
3 – 12 kwietnia 2012
 
Tym razem SARP Oddział Kraków prezentuje projekt dyplomowy, który otrzymał w 2011 roku jedną z równorzędnych nagród głównych w XII edycji konkursu „Architektura Betonowa”. Pracę dyplomową na temat „Centrum Muzyki Augarten w Wiedniu” Tomasz Janiec wykonał pod kierunkiem prof. dr. hab. arch. Dariusza Kozłowskiego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
Jak czytamy w opisie do projektu: Gmach „Centrum Muzyki Augarten” zlokalizowany został w centrum stolicy Austrii – Wiedniu. Kontekstem dla gmachu jest park miejski Augarten o powierzchni 52,2 hektarów, w którym znajdują się barokowe, najstarsze ogrody pochodzące z wczesnego XVIII wieku. W parku Augarten zostały zlokalizowane dwie potężne konstrukcje – wieże ognia przeciwlotniczego, chroniące centrum miasta przed powietrznym atakiem Aliantów podczas II Wojny Światowej. Owe wieże stały się punktem wyjścia do projektu. Inspiracja i analiza istniejącego układu przełożyła się na lokalne wytyczne projektowe. W odniesieniu do 2 monolitycznych elementów został dodany 3 punkt – wierzchołek do trójkąta, którym jest Centrum Muzyki. Forma nawiązuje wertykalnie do pozostałych elementów układu, tworzy się między nimi swoisty konceptualny dialog. Fragment bryły, w którym znajduje się serce gmachu – Główna Sala Koncertowa jest wyniesiona na wysokość 22 metrów, co tworzy czytelny znak w najbliższym otoczeniu oraz w strukturze urbanistycznej miasta. Pozostała część gmachu przybiera formę horyzontalną, zanurzona jest w otaczającej zieleni parku. W strukturze obiektu jednym z najważniejszych wyzwań było odnalezienie unikalnej przestrzeni zarówno w aspekcie miejskim, jak i wzajemnych relacji w odniesieniu do parku. Jest to ważny i prestiżowy dla miasta punkt kulturalny zawierający unikalną salę koncertową o szczególnych walorach akustycznych, przestrzenie do pracy i odpoczynku dla muzyków i artystów.
Słowa klucze:
SPOTKANIE związane jest z ludźmi, czasem i miejscem
MIEJSCE kreowane jest przez naturę i kulturę
KULTURA naszej cywilizacji wymusza potrzebę współobcowania
WSPÓŁOBCOWANIE i przeżywanie szczególnego rytuału, jakim jest swoisty, artystyczno-kulturalny spektakl dedykowany kontemplacji i oddaniu się muzyce
MUZYKA jest więc treścią koncepcji budynku – miejsca spotkania
Miejsca, gdzie muzycy i melomani spotykają się, by doświadczać i odkrywać świat muzyki, który jest tajemniczy, niezwykły i nieodgadniony. Muzyka zaklęta jest w swoistych symbolach i znakach, które podczas koncertu, w wyjątkowym miejscu, osiąga pełnię.
To miejsce służy odkrywaniu esencji...
 
Serdecznie zapraszamy na wernisaż i wystawę.
SARP Kraków