Emil Golenia - architekt obok architektury


Data: 2011-05-31 18:00
Krakowski Oddział SARP zaprasza na kolejną wystawę autorską z cyklu:
 
Architekt  obok  Architektury
 
 
Emil Golenia
architekt, akwarelista, fotografik, rysownik
Wernisaż
31 maja 2011r g. 18:00
Wystawa
Galeria SARP
Kraków, Plac Szczepański 6
31maja-13 czerwca 2011r.
 
Emil Golenia
 
Emil Golenia jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i byłym wieloletnim wykładowcą w Instytucie Projektowania Architektonicznego, kierowanym przez Profesora Tomasza Mańkowskiego. Poza pracą dydaktyczną brał udział w wielu opracowaniach projektowych wykonywanych przez Instytut, jak projekt Miasteczka Studenckiego przy ul. Piastowskiej w Krakowie, Ośrodek Polonijny w Przegorzałach, czy studium naukowe i projektowe „General Housing Program for Iraq”, poprzedzone półrocznymi badaniami terenowymi w tym kraju.
Prowadził również własną działalność projektową – jest autorem wielu budynków różnego przeznaczenia, zrealizowanych w Krakowie i na terenie Polski południowej, m.in. trzech świątyń. W latach osiemdziesiątych został laureatem pierwszej nagrody w dwóch ogólnopolskich konkursach na zrealizowany dom wiejski: „Dom moich marzeń” i „Złota Wiecha”.
Kilka lat współpracował z krakowskim Ośrodkiem Telewizyjnym, prezentując na lokalnej antenie własne felietony o tematyce architektonicznej i budowlanej.
Od 1971 roku posiada uprawnienia budowlane, a od 1986 prawa twórcy.
W latach 1991-2010 wykonywał swój zawód na terenie Stanów Zjednoczonych, jako autor lub współautor projektów kilkuset domów zrealizowanych dla mieszkańców Chicago i jego przedmieść. Tam też na dwóch wystawach w miejscowych galeriach: Art. Gallery Cafe i Voltaire Cafe prezentował własne rysunki i akwarele chicagowskiego modernizmu i historycznej architektury Krakowa.
 
Serdecznie zapraszamy
SARP O Kraków