Hala TS Wisła - wystawa nagrodzonych prac


Data: 2011-03-08 18:00

Krakowski Oddział SARP zaprasza na wystawę pokonkursową:
 
Hala TS Wisła w Krakowie
Wernisaż
8 marca 2011r, g. 18:00

Wystawa
Galeria SARP
Kraków, Plac Szczepański 6
8 marca – 28 marca 2011r.
 
SARP Oddział Kraków prezentuje wyniki konkursu na opracowanie koncepcji Hali TS Wisła w Krakowie. W wyniku obrad Sądu Konkursowego w dniu 14.01.2011 Sędziowie przyznali pierwszą i trzecią nagrodę oraz trzy wyróżnienia.
I nagroda
Konsorcjum: Estudio Lamela S.L.P. Sp. Partnerska O/w Polsce, Warszawa oraz Estudio Lamela S.L.P., Madrid
Nagrodę przyznano za:
-        bardzo dobre rozwiązanie urbanistyczne nawiązujące do skali istniejących budynków, uwzględniających dialog z istniejącą halą, jednoznacznie wskazujące kierunek głównych dojść
-        usytuowanie hali na działce i ukształtowanie placu wejściowego
-        bardzo korzystne rozmieszczenie programu użytkowego z usytuowaniem boiska w osi północ–południe, umożliwiające powiększenie widowni od strony ścian szczytowych.
-        atrakcyjne i nowatorskie rozwiązania przestrzenno-architektoniczne
-        proste i czytelne rozwiązania konstrukcyjne
 
III nagroda
Major architekci Marcin Major, Wrocław
Nagrodę przyznano za:
-        radykalną decyzję wykorzystania istniejącej działki i śmiałą decyzję likwidacji istniejącej hali
-        za stworzenie spójnej, jednorodnej kompozycji uwzględniającej istniejący budynek wejściowy o charakterze historycznym oraz wykorzystanie funkcjonalne jego wejścia.
 
Wyróżnienia równorzędne
DEDECO Sp. z o.o. Biuro Architektoniczne, Szczecin
Wyróżnienie przyznano za:
-        konsekwentną realizację przyjętego założenia projektowego, potraktowanie budynku jako prostego kontenera nie epatującego formą
-        korzystne rozwiązanie układu funkcjonalno-przestrzennego oraz czytelny układ uwzględniający strefowanie programu użytkowego
 
Wyróżnienia równorzędneArtur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., Kraków
Wyróżnienie przyznano za:
-        interesujące rozwiązanie urbanistyczne z zaakcentowaniem strefy wejściowej
-        próbę wykorzystania fasady jako elementu identyfikującego i komercyjnego przy użyciu współczesnych technologii
Wyróżnienia równorzędne
Biuro Projektów Lewicki Łatak Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, Kraków
-        wyróżnienie przyznano za:
-        stworzenie ekspresyjnej bryły o cechach architektury sportowej
-        interesującą przestrzeń publiczną w strefie głównego dojścia do obiektu hali
-        elastyczność funkcji sportowo-widowiskowej w połączeniu z istniejącą halą
 
Serdecznie zapraszamy na wernisaż i wystawę.
SARP O/Kraków