Wystawa prac do Nagrody im. Macieja Nowickiego


Data: 2011-02-01 18:00
Zapraszamy na wystawę prac zgłoszonych do V edycji konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego pt. „Architektura inżynierii”.
Prace oceniało jury w składzie: Rainer Mahlamäki (Finlandia), Jerzy Gurawski (Poznań), Romuald Loegler (Kraków). Sekretarzem jury była Magdalena Broniatowska.
Celem konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego zwiększenie zainteresowania polskich architektów problemem innowacyjności w architekturze. 
Poszukiwanie nowych sposobów kształtowania przestrzeni charakteryzującej się wysoką jakością i walorami estetycznymi, potrzeba ochrony środowiska, rozwijania i wdrażania w budownictwie oraz w architekturze technologii i materiałów przyjaznych człowiekowi stają się niezbędnymi warunkami uwrażliwienia odbiorców i użytkowników architektury na jej jakość oraz edukacyjną i wychowawczą rolę.
Zamierzeniem organizatorów jest, by nagroda przyznawana corocznie, promowała dokonania polskich architektów w każdorazowo ustalanych szczegółowo przez organizatorów konkursu dziedzinach ich pracy zawodowej. Nagradzane są prace wnoszące istotny wkład w rozwój kultury architektonicznej i promujące polską myśl architektoniczną na świecie.Na podstawie materiałów ZG SARP