Młodzi do SARP


Data: 2010-11-23 18:00

Wystawa  

Galeria SARP  

Kraków, Plac Szczepański 6  

23 listopada – 7 grudnia 2010r.  

 

 

Wprowadzenie:

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego powstał w 2003 roku. Prowadzi obecnie trzy kierunki studiów: studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Architektura i Urbanistyka, studia pierwszego stopnia na kierunku Malarstwo (dwie specjalności: malarstwo sztalugowe i grafika użytkowa) oraz studia pierwszego stopnia na kierunku Architektura Wnętrz.

 

Koncepcja studiów na kierunku Architektura i Urbanistyka na naszym wydziale oparta jest na sprawdzonych wzorach nauczania wydziałów architektury w Polsce oraz najlepszych programach uczelni europejskich i amerykańskich. Nauczanie głównych przedmiotów projektowych odbywa się w formie pracowni mistrzowskich. Program ten gwarantuje pracę w niewielkich grupach i pozwala na indywidualne prowadzenie studentów.

Zgodna z ideą utworzonego wydziału – integracja Architektury z kierunkami sztuk plastycznych i sztuk użytkowych (Malarstwo, Grafika Użytkowa, Architektura Wnętrz), daje szansę studentom na szersze spojrzenie dotyczące procesu tworzenia i projektowania. Pozwala wzbogacić wiedzę o formie w sztuce i jej funkcji, która wraz z architekturą tworzy specyficzny, metaforyczny język przekazu artystycznego kierowanego zarówno do świata zmysłów, jak i intelektu.

Architektura – w myśl pierwszej zasady, jest sztuką zamykania przestrzeni. Dla dzieła, które ma powstać w tym procesie –„przestrzeń i materiał,”-  istotne jest aby w trakcie edukacji nasz student znacząco wzbogacił się również o wartości estetyczne, które pozwolą na skuteczną syntezę tych elementów, co w przyszłości – być może pozwoli naszym absolwentom na poszerzenie możliwości budowania i kształtowania harmonijnej scenerii życia społecznego.

 

Dziekan WAiSP KA prof. dr hab. Stanisław Hryń

 

Inżynierem nazywano kiedyś konstruktora machin wojennych (we Francji) ale i osobę wyszkoloną (np. w Anglii, od łacińskiego ingeniosus). Inżynier w dzisiejszym rozumieniu to człowiek wykorzystujący wiedzę teoretyczną do twórczego rozwiązywania problemów praktycznych. Inżynier architekt konstruuje budynki i ich zespoły we współpracy z innymi inżynierami, uwzględniając przy tym jeszcze jeden ważny element – logikę i porządek estetyczny. Poza umiejętnością kształtowania funkcji, konstrukcji, oszczędzania energii oraz  dbałości o środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe, przyszły inżynier architekt w trakcie edukacji jest przysposabiany do powiększania zakresu ładu i harmonii w świecie człowieka.

Poziom projektów dyplomowych jest sumą pracy i zaangażowania zgodnie współpracujących zarówno studentów jak i prowadzących ich nauczycieli akademickich. Prace dyplomowe pierwszych roczników absolwentów Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych  Krakowskiej Akademii wydają się – bo rzeczywistą weryfikację przyniesie życie - potwierdzać słuszność przyjętych przed kilku laty założeń dydaktycznych.

 

Prodziekan WAiSP KA doc. dr inż. arch. Piotr Wróbel


Zdjęcia