Jan Kanty Pawluśkiewicz - Architekt Poza Architekturą


Data: 2010-07-13 17:00

Krakowski Oddział SARP zaprasza na kolejną wystawę autorską z cyklu wystaw związanych z przygotowywaną publikacją książkową “Architekt poza architekturą”

Zapraszamy na wystawę Jana Kantego Pawluśkiewicza

absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,

Wystawa prezentowana będzie w dniach 13 lipca – 23 lipca 2010 w Galerii SARP,

przy Pl. Szczepańskim 6 w Krakowie

Uroczysty wernisaż odbędzie się 13 lipca 2010r o godzinie 17-tej
 
JAN KANTY PAWLUŚKIEWICZ
kompozytor piosenek, muzyki teatralnej i filmowej, malarz
Jest jednym z najbardziej znanych kompozytorów muzyki filmowej, teatralnej i rozrywkowej w Polsce. Od wielu lat związany jest ze słynnym kabaretem Piwnica pod Baranami. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną oraz Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej (1961-1967). Karierę artystyczną rozpoczął w 1967 roku jako jeden ze współzałożycieli kabaretu “Anawa”, wraz z Markiem Grechutą. Jest kompozytorem absolutnych evergreenów, wykonywanych przez Grechutę i Anawa, by wymienić choćby tylko: “Niepewność” , “Nie dokazuj”., czy “Świecie nasz”.
 

J. K. Pawluśkiewicz związał się także z wieloma polskimi scenami teatralnymi . Komponował muzykę do licznych spektakli - m.in. dla Starego Teatru ( np. Damy i Huzary A. Fredry, reż. K. Kutz), Teatru Stu i Teatru Ludowego (Opera żebracza J. Gaya, reż. K. Orzechowski) w Krakowie; Teatru Narodowego (np. Na czworakach T. Różewicza, reż K. Kutz), Dramatycznego (Sezon w piekle wg Rimbauda, reż. A. Sroka) i Teatrem Powszechnego w Warszawie. Jest współautorem musicalu “Szalona lokomotywa” (z M. Grechutą, do tekstów Witkacego, 1977), opery “Kur zapiał” (libretto: W. Dymny, 1980). Komponował również muzykę do filmów: kilkudziesięciu krótkometrażowych (Nagroda na XII Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie, 1975) i wielu fabularnych - reżyserowanych m.in. przez F. Falka, A. Holland, K. Kieślowskiego, W. Krzystka, J. Zaorskiego, T. Zygadło.

 
Począwszy od lat 1990-tych, muzyka Jana Kantego Pawluśkiewicza, zbliża się formułą do muzyki poważnej. Kompozycje - oratoria - jego autorstwa określone zostały jako “Mystery Music”. W 1992 r. powstały “Nieszpory Ludźmierskie” – do psalmów Leszka Aleksandra Moczulskiego. Doczekały się blisko 100 wykonań w kraju i za granicą (m.in. podczas “Dnia Polskiego” w czasie wystawy Expo 1998 w Lizbonie). W 1994 roku na krakowskich Błoniach odbyła się premiera poematu symfonicznego Harfy Papuszy, do wierszy cygańskiej poetki Bronisławy Wajs-Papuszy; w 1999 r. w Chorzowie wystawiono oratorium pasyjne Droga – Życie - Miłość (libretto: L. A. Moczulski). W 2002 odbyło się prawykonanie Ogrodów Jozafata, także do tekstów Moczulskiego.
 Pawluśkiewicz jest także laureatem Festiwalu Piosenki Studenckiej, Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu (1977), Festiwalu Twórczości Telewizyjnej (1992), Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Był trzykrotnie nominowany do nagrody Fryderyka w kategorii Muzyka Poważna i Kompozytor Roku. W czerwcu 2005 roku, Jan Kanty Pawluśkiewicz otrzymał Laur Krakowa XXI Wieku, nagrodę przyznawaną wybitnym osobowościom, łączącym środowiska nauki, sztuki i biznesu.
 
W wywiadzie udzielonym “Dziennikowi Polskiemu” artysta mówił o sobie
"Jestem uparty. A to przecież immanentna cecha naszego plemienia. Ten upór moich współpartnerów w pracy doprowadza do istnego szaleństwa. Ale sądzę, że wynika on z dążenia do perfekcji. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, jestem człowiekiem wolnym. Mogę w dużej części sterować swoim życiem i robić to, co mnie interesuje. Oczywiście taka postawa jest bliska egoizmowi i egocentryzmowi, ale uważam, że jedynie wolność rozumiana jako brak zależności, może wyzwolić wielką energię w człowieku. Te dwie cechy - upór i wolność wskazują, że choć nie mam w domu stroju góralskiego i nie tańcuję w soboty, to jednak jestem w pewnym stopniu góralem."
(Jan Kanty Pawluśkiewicz, "Dziennik Polski" nr272/1995)Zdjęcia