Wojciech Plewiński, Zbigniew Łagocki i Wacław Nowak - Architekci Poza Architekturą


Data: 2010-06-15 18:00

Zapraszamy na wystawę znakomitych fotografików krakowskich, absolwentów Wydziału Architektury Politechniki KrakowskiejWojciecha Plewińskiego, Zbigniewa Łagockiego i Wacława Nowaka,Wystawa będzie prezentowana w Galerii SARP w dniach 15.06.2010r – 26.06.2010r.
Uroczysty wernisaż odbędzie się w dniu 15.06.2010 o godz. 18-tej.


Zarząd Krakowskiego Oddziału SARP, stowarzyszenia twórczego skupiającego czynnych architektów, głównie absolwentów krakowskiego Wydziału Architektury, powziął zamiar zaprezentowania twórczości wybitnych Osób, które choć ukończyły studia architektoniczne – lub studiowały architekturę – nie praktykują w tym zawodzie. Nie uprawiając profesji architekta działają twórczo na innych niwach – głównie w dziedzinach artystycznych: sztukach pięknych, muzyce, filmie, literaturze, choć i nie tylko. Innymi słowy, działają jako ARCHITEKCI POZA ARCHITEKTURĄ.


Grono takich Osób, jak wiemy, nie jest wcale małe, a Ich dokonania w dziedzinie kultury bywają powszechnie znane. Nie jest jednak powszechnie znany fakt posiadania przez Nich wykształcenia architektonicznego.