Joanna Stożek - Architekt Poza Architekturą


Data: 2010-06-01 18:00

Krakowski Oddział SARP zaprasza na cykl wystaw autorskich związanych z przygotowywaną publikacją książkową „Architekt poza architekturą”. 

Zarząd Krakowskiego Oddziału SARP, stowarzyszenia twórczego skupiającego czynnych architektów, głównie absolwentów krakowskiego Wydziału Architektury, powziął zamiar zaprezentowania twórczości wybitnych Osób, które choć ukończyły studia architektoniczne – lub studiowały architekturę – nie praktykują w tym zawodzie. Nie uprawiając profesji architekta działają twórczo na innych niwach – głównie w dziedzinach artystycznych: sztukach pięknych, muzyce, filmie, literaturze, choć i nie tylko. Innymi słowy, działają jako ARCHITEKCI POZA ARCHITEKTURĄ.

Cykl wystaw otwiera wystawa autorska Joanny Jakowlew - Stożek, znanej w Polsce i za granicą malarki, która jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, a zatem ARCHITEKTEM POZA ARCHITEKTURĄ. 

Zapraszamy na uroczysty wernisaż w dniu 1.06.2010 o godz. 18-tej. 


Joanna Stożek

Urodzona 09.07.1948r. w Krakowie. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej – dyplom w 1972 r. Pracownik naukowo – dydaktyczny Samodzielnego Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Stopnie doktora i doktora habilitowanego sztuki /1989,1999/ uzyskała na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą (m.in. Stanach Zjednoczonych, Francji, Belgii, Niemczech, Hiszpanii).Jest współautorką kilku scenografii (m. in. dla Teatru Wielkiego w Warszawie, Teatru Wielkiego we Wrocławiu, Teatru Polskiego w Łodzi, Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Teatru Pandora Stage w Helsinkach), oraz autorką malarstwa sakralnego w kościołach w Krakowie, Radomiu i Detroit. Jej obrazy znajdują się w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Sopotu, Muzeum Fundacji Antonio Peresa w Cuence w Hiszpanii, oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.


Ważniejsze wystawy indywidualne i zbiorowe:


Wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Biennale Architektury, Kraków 1985, Wayne State University Detroit 1986,Galeria”Format” Kraków 1988,1993,Gallery of the Pandora Stage Theatre Helsinki 1992,Modern Art Gallery “Presence Cracovienne” Paris 1993,” L’art. Contemporain de Cracovie en Pologne” Bruksela 1994, Modern Kunstgalerie Norymberga 1996, Doree Gallery Lyon 1996, Antonio Perez Foundation Museum Cuenca 2000, Los Reales Alcazares”El Cuarto de Maestre” Sewilla 2001, Plaza de Torros de las Ventas Madryt 2004, Modern Art Gallery”Uranga” Bilbao 2004, 2005,Galeria”Piano Nobile”Kraków 2001,2007, Circulo de Bellas Artes Madryt 2005, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Kraków 2007, Muzeum Sopotu 2008.


Istnieje piękny cykl obrazów Wacława Taranczewskiego p.t.”Mała malarka”. Wyobrażam sobie, że to ja jestem tą malującą dziewczynką, tą małą malarką…wtedy…Dzisiaj , po latach czy mogę powiedzieć, że jestem już ”dużą malarką”?…oddam głos kolegom, recenzentom i krytykom mojego malarstwa.

 

“…Joanna Stożek należy do tych artystów, nie tak w końcu dziś licznych, którzy nad wymyślanie przedkładają myślenie, i od projektowania klocków do gry w nowe klocki wolą lojalną i błyskotliwą kontynuację malarskich idei uznanych za te, co przystoją sztuce…” Tadeusz Nyczek ,

 

”…W tym malarstwie nie ma niczego, co wskazywałoby, że jest ono zajęciem drugorzędnym. Sądzę, że to ono jest bazą wszelkich, innych poszukiwań. Jest zbyt prawdziwe, zbyt interesujące, żeby mogło być tylko dodatkiem do życia…” Stanisław Rodziński ,

 

”…O oryginalności tego malarstwa stanowi umiejętność wykorzystania doświadczeń w projektowaniu architektury i przetwarzaniu ich w wartości malarskie…” Józef Lucjan Ząbkowski,

 

”…Przestrzeń w obrazach Joanny Stożek choć budowana z elementów abstrakcyjnych, wręcz geometrycznych, dzięki bogactwu materii malarskiej staje się autentyczna. W obrazach tych światy abstrakcyjne nabierają takich cech jakby autorka je widziała, jakby jej niesamowite niekiedy krajobrazy obiektywnie istniały…” Jan Bruzda,

 

”…Kto wie, czy zmaganie pomiędzy projektowaniem architektury, a tworzeniem obrazów nie jest motorem napędowym tej sztuki, którą określić należy jako głęboką, nowatorską, tworzącą własne terytorium stylistyczne…” Wiktor Zin,

 

”…Żeby być surrealistą trzeba mieć surrealistyczne wnętrze, trzeba być przesiąkniętym sytuacją surrealną. Obrazy Joanny Stożek pozostają w klimacie autentycznego surrealizmu, tworzą aurę dziwności istnienia, lęku niepokoju duszy…” Paweł Taranczewski,

 

”…Obrazy-statyczne i klarowne w swej formie na pierwszy rzut oka zdają się emanować harmonią i spokojem. Po chwili jednak dociera do nas świadomość, że nic w nich nie jest tak proste i oczywiste jak nam się wydaje…” Adam Wsiołkowski,

 

”…Otwarcie w Fundacji Antonio Pereza wystawy obrazów polskiej artystki Joanny Stożek, zrewolucjonizowało salę dawnego Klasztoru Karmelitańskiego. Jej mistrzostwo będzie ważną lekcją dla młodych malarzy w Cuenca. Jest to pierwszorzędne wydarzenie…” Dziennik ”El Dia”