Wystawa „Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej”


Uwaga!
Przedłużeniu uległ termin składania materiałów do dnia 10 września 2019, do godz. 14.30
 
Informujemy, iż po raz kolejny Stowarzyszenie Architektów Węgierskich organizuje mobilną wystawę „Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej”.
Każdy kraj V4 wybiera 4 domy jednorodzinne, ukończone w latach 2018 i 2019.
 
Zgłoszenia na nośnikach elektronicznych wraz z wydrukami wszystkich materiałów należy dostarczyć do dnia 3 września 2019 do godz.14.30, na adres:
 
Stowarzyszenie Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-950 Warszawa
V4 FAMILY HOUSES
 
Zgłoszenia (w wersji elektronicznej – edytowalnej i papierowej) muszą zawierać:
 
Teksty (po polsku i angielsku) w formacie doc:
  • Imię i nazwisko architekta/architektów, nazwę, adres i kontakt e-mail do pracowni
  • Nazwę domu
  • Nazwę miejscowości, w której dom się znajduje
  • Legendę z opisem  pomieszczeń
 
Grafikę:
  • Plan budynku z ogrodem
  • Widok ulicy, przy której dom jest ulokowany
  • rzuty pomieszczeń  w grafice  czarno białej
  • przekrój w charakterystycznym miejscu
  • 3-4-zdjęcia domu w formacie jpg
 
Prosimy, aby wszystkie materiały w formie papierowej były w formacie A4.