Przemysław Gawor - Benefis


Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków ma przyjemność zaprosić na benefis Kolegi Przemysława Gawora. 

 
Przemysław Gawor jest absolwentem Politechniki Krakowskiej. Pracę dyplomową pod kierunkiem prof. Juliusza Żórawskiego obronił w 1952 roku.
Pracę zawodową rozpoczął jeszcze w czasie studiów, w roku 1949. Od tego czasu pracuje nieprzerwanie zawodowo w dziedzinie projektowania architektonicznego, jako asystent projektanta, projektant i starszy projektant, a także kierownik samodzielnego zespołu autorskiego i kierownik pracowni.
W latach 1949-1991 pracował kolejno: w Kierownictwie Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu, w Miastoprojekcie w Krakowie, w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Krakowie, w Miejskim Biurze Projektów w Krakowie. W toku tej wieloletniej pracy zawodowej – w dziedzinie projektowania konserwatorskiego, architektonicznego (w tym także architektury wnętrz) i urbanistycznego – zaprojektował samodzielnie i w zespołach autorskich szereg zrealizowanych obiektów architektonicznych, wraz z wnętrzami, oraz kilka planów urbanistycznych, ogólnych i szczegółowych. Brał też udział, w zespołach autorskich, w wielu konkursach architektonicznych i urbanistycznych, uzyskując w nich szereg nagród i wyróżnień. Posiada uprawnienia budowlane (od 1959), uprawnienia do wykonywania projektów z zakresu konserwacji zabytków architektury (od 1994) a także „status twórcy”, nadany przez Ministra Kultury i Sztuki (w 1980).

Od roku 1962, równolegle z działalnością projektową, podejmuje działalność dydaktyczną w Politechnice Krakowskiej na Wydziale Architektury, w Katedrze Architektury Przemysłowej, a następnie w Katedrze Architektury Mieszkaniowej, w Instytucie Projektowania Architektonicznego PK, gdzie w roku 1968 uzyskuje stopień doktora nauk technicznych. Na WA PK pracował nieprzerwanie do przejścia na emeryturę w 1992, aby do roku 1999 prowadzić tam nadal zlecone zajęcia dydaktyczne. Działalność dydaktyczną prowadził równolegle na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Był też związany dydaktycznie z Instytutem Architektury i Planowania Przestrzennego na Politechnice Poznańskiej, w latach 80-tych. Od 2004 pracuje na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Do ważniejszych projektów realizacyjnych Przemysława Gawora należą: Przyzakładowe osiedle domów jednorodzinnych dla pracowników Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu – 1955 (współautor: arch. arch. Leszek Filar, Zuzanna Perchał); Dom Kultury w Chrzanowie (z salą kinowo-teatralną na 750 miejsc) – 1957-59 (w zespole autorskim z arch. arch. L. Filarem, Z. Perchałową, Jerzym Pilitowskim); Nawierzchnia Placu Mariackiego w Krakowie – 1962 (współautorzy: arch. arch. L. Filar, Zenon Grajek, J. Pilitowski); Dom wypoczynkowy „Harnaś” w Bukowinie Tatrzańskiej – 1962-67 (w zespole autorskim z arch. arch. L. Filarem, J. Pilitowskim); Miasteczko Studenckie w Krakowie przy ul. Piastowskiej (projekt zagospodarowania przestrzennego całości zamierzenia oraz projekty budynków wysokich domów studenckich) – 1964-69 (współautorstwo w zespole pod kierunkiem prof. arch. Tomasza Mańkowskiego); Projekty domów jednorodzinnych, wykonane w latach 1965-1990: Dom mieszkalny (wakacyjny) w Bukowinie Tatrzańskiej (współautorstwo z arch. A. Skoczkiem); pięć domów jednorodzinnych w Krakowie, na Woli Justowskiej (dom dla ogrodnika, dom z galerią obrazów, dom uczonego, dom aktora, dom lekarza); Domy Studenckie dla Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – 1968 (współautorstwo w zespole pod kierunkiem prof. arch. T. Mańkowskiego, współpraca z Katedrą Podstaw Budowy Miast Politechniki Warszawskiej – głównym projektantem nowej siedziby UMK w Toruniu); Kościół i klasztor o. Franciszkanów-Reformatów w Krakowie na Azorach – 1972-74 (współautorstwo z arch. Małgorzatą Grabacką); Kościół we wsi Wierzawice k/Leżajska 1979-80 (współpraca autorska: arch. Małgorzata Grabacka); Kościół w Rzucowie, k/Przysuchy (woj. Radomskie) – 1983-84; Rozbudowa kaplicy zdrojowej w Rabce, wraz z projektem wnętrz – 1983-85 (współpraca autorska: arch. M. Grabacka); Kaplica w Szklarach, k/Krakowa – 1988-89; remont konserwatorski i modernizacja Klasztoru o. Franciszkanów-Reformatów w Krakowie, przy ul. Reformackiej – 1993-95; Kaplica przy domu zakonnym s. Franciszkanek z Florencji, pw. Przemienienia Pańskiego, w Krakowie – Bronowicach – 1996-97; Kościół w Krakowie, w Nowej-Hucie przy ul. Obrońców Krzyża – 1997-2000 (współautorstwo z arch. Krzysztofem Ingardenem); rekonstrukcja zabytkowego domu drewnianego wraz z dobudową galerii i pracowni rzeźbiarskiej w Szyku k/Limanowej – 2003; Rekonstrukcja zabytkowego dworku drewnianego w Dąbrowicy - Chrostowej k/Gdowa – 2005.

Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP od 1952. Uczestnicząc czynnie przez wiele lat w życiu społeczno-zawodowym SARP, pełnił przez kilka kadencji funkcję v-ce prezesa ds. twórczości w Krakowskim Oddziale SARP (1969-76 i 2012-15). Jest członkiem Kolegium Sędziów Konkursowych SARP.
Przez wiele lat zajmował się działalnością krytyczną i opiniodawczą, będąc członkiem Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych przy urzędach Architekta Wojewódzkiego, a następnie Architekta Miejskiego w Krakowie, oraz członkiem Komisji Budownictwa i Sztuki Sakralnej Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
Obecnie na emeryturze, pozostaje nadal czynnym zawodowo architektem uczestniczącym w życiu społeczno-zawodowym, jako członek Zarządu Oddziału SARP w Krakowie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1979) na wniosek SARP, za działalność społeczno-zawodową na rzecz architektury. Laureat Nagrody Miasta Krakowa za wdrażanie osiągnięć w dziedzinie nauki i techniki – 1975, przyznanej za opracowanie pt. „Krakowskie domy studenckie”, zespołowi w składzie: arch. arch. Tomasz Mańkowski, Zofia Nowakowska i Przemysław Gawor. Laureat Krakowskiej Nagrody SARP – 1983 przyznanej przez Zarząd Oddziału SARP w Krakowie, za „całokształt twórczości architektonicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej walorów artystycznych” oraz Nagrody im. św. Brata Alberta – 2004 za „całokształt działalności w dziedzinie architektury sakralnej”.

Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 16 marca 2017, godz. 18:00 w Galerii Architektury SARP, przy placu Szczepańskim 6 w Krakowie. Podczas uroczystości otwarta zostanie wystawa Jubilata, który wygłosi także wykład.

Więcej informacji na Facebook SARP Kraków