Forum Przestrzeni Małopolska


Forum Przestrzeni III. Małopolska
Idealizm i pragmatyzm. Życie przestrzeni, życie w przestrzeni

 
Organizator:  
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Czas:           
14 grudnia 2016 w godzinach 9.4517.15

Miejsce:      
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie,  Al. Jana Pawła II 39 
 

Forum Przestrzeni to cykliczne przedsięwzięcie realizowane przez Województwo Małopolskie, będące krytyczną refleksją nad kształtem i jakością przestrzeni, w której żyjemy w kontekście historycznych, społecznych i gospodarczych uwarunkowań oraz procesów formujących przestrzeń i krajobraz a także przeglądem praktycznych działań na rzecz poprawy jakości życia w miastach regionu.


Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronach internetowych:

www.malopolska.pl/forumprzestrzeni
 
https://forumprzestrzeni.wordpress.com