Wykład "Contemporary architecture in the Arab World" – Elie Haddad 
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zaprasza na wykład profesora Elie Georga Haddada, dziekana School of Architecture & Design w Bejrucie, w Libanie.
 
Elie Haddad przyjeżdża do Polski na zaproszenie Pracowni Architektury Społeczno-Usługowej, Instytutu Projektowania Architektonicznego WA PK, na Seminarium „Architektura Dialogu Kultur” w ramach projektu “Politechnika XXI wieku – program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych inżynierów” finansowanego z programu Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
 

Professor Elie George Haddad jest pełnoetatowym wykładowcą w Lebanese American University od 1994 roku. Prowadzi zajęcia z projektowania architektonicznego na roku dyplomowym, a także kursy z teorii architektury i historii architektury modernizmu i architektury współczesnej. Obecnie pracuje nad edycją książki o współczesnej architekturze. Elie Haddad jest organizatorem i uczestnikiem szeregu konferencji międzynarodowych. Pozostaje aktywny zawodowo, startując regularnie w konkursach architektonicznych. Między innymi: na siedzibę Związku Inżynierów i Architektów (Zahle, Liban, 2007); na Muzeum Archeologiczne Korei (Korea, 2006); oraz w konkursie na Kościół Pielgrzyma (Kfifane, Liban, 1999), gdzie zdobył drugą nagrodę.

Wykład w języku angielskim odbędzie się w czwartek, 11 grudnia 2014, o godz. 18:00, w Galerii Architektury SARP przy Placu Szczepańskim 6 w Krakowie.
 
Więcej informacji na FB SARP Kraków
 
 

Przed  wykładem zapraszamy na prezentację firmy Reconal:

 
 
Reconal to firma działająca od 1993 roku na polskim i europejskim rynku. Specjalizuje się w obsłudze inwestycji budowlanych w zakresie:

• Konstrukcji aluminiowo-szklanych i stalowych
• Fasad wentylowanych i perforowanych
• Świetlików, daszków, systemów zacieniających, itp.
• Systemów fotowoltaicznych zintegrowane z budynkiem BIPV