Wykład “Urban regeneration and urban design" - Franco Ghilardi 
 
Z uwagi na nieprzewidziane wcześniej okoliczności, wykład "Urban regeneration and urban design" poprowadzi Franco Ghilardi, partner - założyciel biura architektonicznego Ghilardi+Hellsten Arkitekter.
Franco Ghilardi ukończył architekturę i urbanistykę na Universidad Catòlica de Còrdoba w Argentynie; w krótkim czasie przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpoczął studia podyplomowe na Uniwersytecie Harvarda w Graduate School of Design w Cambridge, w Massachusetts. Zdobył duże doświadczenie współpracując z wieloma biurami architektonicznymi w Argentynie, Nowym Jorku oraz Oslo prowadząc bardzo zróżnicowane projekty na różną skalę. W 2004 roku Franco i Ellen założyli Ghilardi+Hellsten Arkitekter, biuro architektoniczne koncentrujące się na kompleksowym projektowaniu urbanistycznym, rewaloryzacji miasta oraz tworzeniu i kształtowaniu przestrzeni publicznych. Franco pracował jako wykładowca na The Oslo School of Architecture and Design oraz w Szkole Architektury w Bergen.
Franco Ghilardi graduated in Architecture and Urbanism in 1996 at the Universidad Catòlica de Còrdoba, Argentina; he moved to the United States shortly after and took postgraduate studies at the Harvard Graduate School of Design in Cambridge, Massachusetts. He also acquired extensive experience working in a variety of scales in collaboration with different practices in Argentina, New York and Oslo. In 2004 Franco and Ellen Hellsten founded Ghilardi+Hellsten Arkitekter, a practice with a focus on complex urban design projects, city regeneration and public space programming and design. Franco has taught architecture at both The Oslo School of Architecture and Design and at Bergen School of Architecture.