Wykład: The Changing role of the Architect - Michiel Smits


Krakowski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich zaprasza na wykład w ramach międzynarodowego wydarzenia ECOWEEK "Design . Innovation . Experiment . Lifestyle. An International Seven-Days Think Tank", które odbędzie się w dniach 21-27 października 2013.


 
 
MICHIEL SMITS
Avans Hogeschool, Holandia
Owner & Architect MWM Architecture
Chairman & Architect Back2africa Foundation
 
Michiel Smits jest ekspertem w dziedzinie projektowania i realizacji projektów pomocy rozwojowej. W swojej pracy koncentruje się na współpracy pomiędzy lokalną społecznością i architektem – tworząc platformę porozumienia między niekonwencjonalnymi narzędziami i metodologią.
Jego krytyczny pogląd na temat aktualnej pomocy rozwojowej, przyczynił się do zmiany praktyk i podejścia do tego tematu z większą wrażliwością. To stanowisko przedstawił w swej pracy doktorskiej definiując je jako accupunctional intervention method. Metoda ta ma wspierać projekt, nawet gdy udział architekta jest już zakończony i pozwalać, by społeczność mogła się samodzielnie utrzymać i wyżywić.
Michiel Smits rozpoczął swoją edukację w Bredzie, w Holandii, gdzie studiował budownictwo lądowe (Baronie College). Następnie ukończył Architekturę Wnętrz na Uniwersytecie St. Joost. Ukończył studia licencjackie z architektury na AVANS University. Podjął studia w toku indywidualnym na Politechnice w Delft, które zakończył z tytułem magistra architekta. Ta ścieżka dała mu unikalną perspektywę, pozwalając uczyć się i doświadczać procesu budowania na wszystkich etapach.
W 2004 Smits pierwszy raz wyjechał do Kenii, gdzie pracował przy budowie tamy dla lokalnej społeczności. Ta podróż zaszczepiła w nim pasję, z której narodził się pomysł założenia organizacji pozarządowej. Fundacja Back2Africa, której przewodniczy – to kuźnia pomysłów, rodzaj kolektywu skupiającego wielu specjalistów w dziedzinie budownictwa, zaopatrzenia w wodę, inżynierii wodnej oraz edukacji. Fundacja wsparła do dzisiaj aż 30 projektów!
Prócz pełnienia funkcji wykładowcy na uniwersytecie AVANS, Michiel Smits pracuje we własnej firmie, MWM Architectuur. Poprzez swoją firmę stara się oddziaływać w kwestiach strukturalnych na organizacje rządowe. Bazując na swoich ideałach dąży do zacieśniania współpracy i utrzymania działań niosących pomoc na świecie. W centrum jego zainteresowań pozostają takie kwestie, jak: robotnicy i jakość ich zamieszkania, zwiększanie świadomości instytucji rządowych, zapewnienie przykładów jak samodzielnie mogą funkcjonować społeczności afrykańskie.
Więcej informacji o Michielu Smitsie na: www.mwmarchitectuur.nl