Władze Oddziału (2015-2019):Zarząd Oddziału:
 
 Prezes  kol. Bohdan Lisowski
 Wiceprezes ds. zewnętrznych  kol. Krystyna Łyczakowska
 Wiceprezes ds. twórczosci  kol. Paweł Wieczorek
 Wiceprezes ds. wewnętrznych  kol. Marcin Włodarczyk
 Skarbnik  kol. Marek Kaszyński
 Sekretarz  kol. Katarzyna Głuch
   
 Członkowie:  kol. Piotr Celewicz
   kol. Marcin Ewý
   kol. Przemysław Gawor
   kol. Beata Malinowska-Petelenz
   kol. Mateusz Smoter
   kol. Benita Strzałka
   kol. Marta A. Urbańska
   
 
 

Komisja Rewizyjna:
 
Przewodniczący kol. Marek Kozień
Z-ca Przewodniczącego kol. Stanisław Nesterski
Członkowie: kol. Aleksander Böhm
  kol. Krzysztof Bieda
  kol. Wacław Seruga
 
 
 
Sąd Koleżeński:
 
Przewodniczący kol. Witold Zieliński
Z-ca Przewodniczącego kol. Zofia Brzykczyk-Lenartowicz
Sekretarz kol. Piotr Chuchacz
Członkowie: kol. Małgorzata Włodarczyk
  kol. Marcin Brataniec
   
 
Kolegium Sędziów Konkursowych:
Przewodniczący                kol. Jacek Ewý
Z-ca Przewodniczącego kol. Robert Kuzianik
Sekretarz kol. Rafał Zawisza
Członkowie: kol. Janusz Barnaś
  kol. Krzysztof Bieda
  kol. Krzysztof Bojanowski
  kol. Marcin Brataniec
  kol. Jacek Budyn
  kol. Stanisław Deńko
  kol. Marek Dunikowski
  kol. Piotr Gajewski
  kol. Przemysław Gawor
  kol. Krzysztof Ingarden
  kol. Artur Jasiński
  kol. Magdalena Kozień-Woźniak
  kol. Marek Kozień
  kol. Jarosław Kutniowski
  kol. Krzysztof Leśnodorski
  kol. Piotr Lewicki
  kol. Kazimierz Łatak
  kol. Krystyna Łyczakowska
  kol. Andrzej Pięta
  kol. Wacław Seruga
  kol. Maciej Skaza
  kol. Michał Szymanowski
  kol. Mariusz Twardowski
  kol. Andrzej Walkowski
  kol. Paweł Wieczorek
  kol. Małgorzata Włodarczyk
  kol. Marcin Włodarczyk
  kol. Andrzej Wyżykowski

 
 Delegaci na Walny Zjazd SARP 1-3.12.2017

kol. Krzysztof Bojanowski
kol. Marcin Brataniec
kol. Agnieszka Bulanda
kol. Piotr Celewicz
kol. Marek Dunikowski
kol. Anna Franta
kol. Przemysław Gawor
kol. Marek Kaszyński
kol. Bohdan Lisowski
kol. Krystyna Łyczakowska
kol. Mariusz Twardowski
kol. Marta Anna Urbańska
kol. Paweł Wieczorek
kol. Małgorzata Włodarczyk
kol. Marcin Włodarczyk 
 
ö