5.21 Ugorek – Wieczysta
(os. Ugorek i os. Wieczysta)  

Projekt:

1959-1964 (Ugorek),
1958-1961 (Wieczysta)

Realizacja:

1961-1967 (Ugorek),
1959-1963 (Wieczysta)

Gł. projektant:

Andrzej Radnicki (Ugorek),
Władysław Leonowicz (Wieczysta)

Urbanistyka:

Jerzy Plesner, Janusz Sierosławski

Architektura:

Stefan Golonka, Kazimierz Chodorowski Andrzej Radnicki, Irena Radnicka,
Anna Sierosławska, Zbigniew Otfinowski, Krystyna Sitek

Mapka orientacyjna

Osiedla Ugorek-Wieczysta zlokalizowane są przy drodze łączącej Kraków z Nową Hutą, na niewielkim przewyższeniu. Osiedle Wieczysta zrealizowano jako pierwsze. Wyróżniało się naj- większym budynkiem mieszkalnym w Krakowie, 8 kondygnacyjnym, o długości 180 m. Charakte- rystyczne są również 11 kondygnacyjne punkto- wce z „latającymi”, ekspresyjnymi dachami nad ostatnią kondygnacją i z dużymi na niej tarasa- mi. Późniejszy jest pawilon handlowo-usługowy (autorzy: A. Fołtyn, J. Węglarski, 1973). Zmiany ekonomiczne w budownictwie (1964) spowo- dowały zubożenie planowanych wcześniej roz- wiązań. Na os. Ugorek bloki luźno zestawione, tworzą zróżnicowane wnętrza urbanistyczne, połączone miękką linią ciągów spacerowych, w zieleni parkowej. Dostępność kołowa sięga- czami. Budynki niskie, 5 kondygnacyjne z log- giami i balkonami, w II stopniu uprzemysłowie- nia, zestawiane uskokowo. Punktowce, 10 kon- dygnacyjne, z tarasem cofniętej ostatniej kon- dygnacji, przekrytej pulpitowym dachem. Jest tu przedszkole, ośrodek osiedlowy i pawilon handlowy (autor: A. Sierosławska) z prześwitem przejścia pieszego, tworzące centralne wnętrze urbanistyczne z przestrzenią rekreacyjną i sa- dzawką. Sąsiaduje d. Technikum Kolejowe (autor: A. Radnicki, 1968).