INSTYTUT ARCHITEKTURY

#005 / Polskie pawilony na Biennale w Wenecji

Spotkanie zorganizowane przez Koło Studenckie „KREATURA” we współpracy z Instytutem Architektury dotyczyło polskich ekspozycji prezentowanych na Biennale Architektury w Wenecji. Poszczególne wystawy oraz kulisy ich wyboru zreferowane zostały przez dr Dorotę Leśniak-Rychlak, prezesa fundacji Instytu Architektury, dr Michała Wiśniewskiego, kuratora polskiego pawilonu w Wenecji, oraz Jakuba Woynarowskiego, autora ekspozycji wystawionej na 14 edycji Biennale.

Dr Dorota Leśniak-Rychlak (1972) – redaktorka naczelna „Autoportretu. Pisma o dobrej przestrzeni” wydawanego przez Małopolski Instytut Kultury. Z wykształcenia historyczka sztuki i architektka. Kuratorka wystawy Charlesa Renniego Mackintosha w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie (1996) i współkuratorka wystawy „3_2_1. Nowa architektura w Japonii i Polsce” w Centrum Manggha w Krakowie (2004). Prezeska fundacji Instytut Architektury

Dr Michał Wiśniewski (1976) – absolwent historii sztuki i architektury, interesuje się związkami architektury nowoczesnej i polityki. Pracownik Międzynarodowego Centrum Kultury i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stypendysta Fulbrighta. Członek zarządu fundacji Instytut Architektury.

Jakub Woynarowski (1982) – Interdyscyplinarny artysta, designer i niezależny kurator; twórca projektów z pogranicza teorii i praktyki wizualnej. Autor koncepcji artystycznej wystawy w Pawilonie Polskim na 14. Biennale Architektury w Wenecji. Laureat Paszportu „Polityki” za rok 2014 w kategorii sztuk wizualnych.

Prezentacje
1. Wprowadzenie i historia Biennale Architektury w Wenecji, dr Dorota Leśniak-Rychlak i dr Michał Wiśniewski: 43 min., początek: 03:10;
2. Figury niemożliwe – Polski Pawilon na 14. Biennale Architektury w Wenecji, Jakub Woynarowski: 17 min., początek: 42:50.

Spotkanie zorganizowane dzięki współpracy z członkami KREATURY: Aleksandry Dzienniak, Marcina Ewý, Mateusza Smoter, Benity Strzałki, Kamila Wysakowskiego.