Konkurs SARP Radom


Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Radom przy współpracy z Sądem Okręgowym w Radomiu organizuje Konkurs na:

Opracowanie Koncepcji architektoniczno-przestrzennej dla siedziby Sadu Rejonowego w Przysusze i Prokuratury Rejonowej w Przysusze na działkach nr ewid. 476/2, 476/3, 476/4”.
 
Regulamin wraz z załącznikami znajduje się :
http://www.radom.so.gov.pl/ogloszenie-zp-226-418-z-dnia-23-kwietnia-2018-r-konkurs-na-projekt-architektoniczny,new,m2,167,275.html,251


Terminy składania prac:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z wymaganymi dokumentami upływa w dniu 15 maja 2018 r. o godzinie 10:00, należy go złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres: Sąd Okręgowy, ul.Warszawska 1, 26–600 Radom,pokój 4.07, IV piętro
 
Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 3 lipca 2018 r. do godziny 10:00 na adres: Sąd Okręgowy, ulica Warszawska 1, 26–600 Radom, IV piętro, pokój 4.07