Konkurs na stadion miejski w Katowicach


Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Katowicach ogłasza:

Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w Katowicach w ramach zadania pn.: „Budowa stadionu miejskiego w Katowicach”

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału: 16/02/2018, do godz. 15:00
 
Regulamin konkursu wraz załącznikami znajduje się na stronie:

http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_795.html