Konkurs o Nagrodę im. Macieja Nowickiego


XII edycja konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego oraz Forum Architektury na Targach Budma.

Temat: „INTELIGENTNA ARCHITEKTURA ODPOWIEDZIALNA ZA ŚRODOWISKO”
 
Prace do konkursu o nagrodę im Macieja Nowickiego można zgłaszać do 29 stycznia.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 1 lutego br. podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2018 w Poznaniu (Paw. 5, Scena Inspiracje, godz. 14:00).
 
Program:
14.00 Przywitanie gości, ogłoszenie wyników konkursu im. Macieja Nowickiego
14.10 Romuald Loegler, Atelier Loegler, „ Inteligentna architektura odpowiedzialna za środowisko"
14.30 Monika Kupska-Kupis, Velux „Innowacyjne rozwiązania, modelowe praktyki"
14.50 Katarzyna Zielono-Jung, WA Politechnika Gdańska „Inteligentne kształtowanie przestrzeni miejskiej"
15.10 Dominik Darasz, Horizone Studio „Inteligentny czy nieinteligentny? Oto jest pytanie.”
15.30 dyskusja z udziałem słuchaczy
 
 
 
 
 

XII edycja konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego „Inteligentna architektura odpowiedzialna za środowisko” - ogłoszenie wyników.
Celem konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego jest promocja innowacyjnych rozwiązań w architekturze polskiej. Pragniemy również, aby dzięki naszemu konkursowi wzrosło zainteresowanie architektów problematyką innowacyjności architektonicznej. Zamierzeniem organizatorów jest premiowanie dokonań architektów, których dzieła mają istotny wkład w kształtowanie rodzimej kultury architektonicznej. Poszukiwanie nowych sposobów modelowania przestrzeni charakteryzującej się wysoką jakością i walorami estetycznymi, potrzeba ochrony środowiska, rozwijania i wdrażania w budownictwie oraz w architekturze technologii i materiałów przyjaznych człowiekowi, stają się niezbędnymi warunkami uwrażliwienia odbiorców i użytkowników architektury na jej jakość oraz edukacyjną i wychowawczą rolę.
 
Forum Architektury, Temat: „INTELIGENTNA ARCHITEKTURA ODPOWIEDZIALNA ZA ŚRODOWISKO
"… Inteligentna architektura nie oznacza architektury zdominowanej przez komputer. „Inteligentna architektura” to połączenie interdyscyplinarnej praktyki i technologii wynikające z kultury projektowania oraz odpowiedzialności — nie tylko za to, co zbudowane, ale też za środowisko naturalne, którego częścią jest człowiek. To rodzaj refleksji, odruch samoobrony, który nabiera coraz to większego znaczenia. Zawsze byli i będą zwolennicy i przeciwnicy ochrony środowiska. Konserwatyści patrzyli wstecz, powołując się na historię, a obóz progresywnie myślący otwarty był na proces społecznych przemian i rozwój! Podobnie jest teraz. Inteligentna architektura ma na celu integrację wszystkich wymagań aby w wyniku kreatywnej pracy architekta powstał obiekt lub architektoniczna przestrzeń, które uczynią życie ludzkie lepszym, ciekawszym i wartościowym!  Aby ten cel osiągnąć, wszyscy specjaliści biorący udział w procesie kształtowania miast i projektowania budynków, muszą spojrzeć szerzej na problem, „wyjść” poza granice swoich dyscyplin! …” Romuald Loegler
Uczestnicy: mgr. Inż. arch Dominik Darasz – arch., MRIAI, MOIA., Horizone Studio. Od 2005r. jest członkiem Royal Association of Swedish Architects SAR. W 2005r. założył w Szwecji pracownię architektoniczną DKD Perspektiv z siedzibą w Helsinborg, specjalizującą się w konkursach, pracach i projektach koncepcyjnych, prezentacjach projektów oraz profesjonalnych modelach i makietach. W tym czasie współpracował z międzynarodowymi biurami architektonicznymi w Polsce, Holandii, Francji i Niemczech przy projektach budynków biurowych, użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych.W 2009r. wraz ze wspólnikami założył biuro Horizone Studio w Krakowie; dr inz. ach. Romuald Loegler – architekt, biuro architektoniczne Loegler. Wspoltworca Biennale Architektury. Członek Saksońskiej Akademii Sztuki (Sächsische Akademie der Künste); wykładowca akademicki, laureat wielu konkursów krajowych i zagranicznych w tym dla wielu prestiżowych budynków użyteczności publicznej jak np. Biblioteka Jagiellońska, Filharmonia w Łodzi, Opera w Krakowie, Nordbahnhof w Berlinie;  mgr. inż. arch. Monika Kupska-Kupis - absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Specjalistka w zakresie wykorzystania światła dziennego i zrównoważonego budownictwa. Aktywnie uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach Grupy VELUX, m.in. Model Home 2020, Daylight Symposium, International VELUX Award, a także działaniach związanych z ideą budownictwa aktywnego. dr hab inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung – architekt, wykładowca akademicki – Katedra Projektowania Środowiskowego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Specjalista zagadnień architektury proekologicznej. Autorka i współautorka wielu projektów architektonicznych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz projektów wnętrz. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich,  Izby Architektów, Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej,

Szczegółowe informacje na stronach:

http://www.architekturaibiznes.com.pl/?opt=dlafirm&pid=539
oraz na  www.architekturaibiznes.com.pl